Korta fakta om oss

Lyssna

Vi är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör vi genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

 • Folkhälsomyndigheten (Fohm) är en statlig myndighet som lyder under Socialdepartementet.
 • Verksamheten bedrivs både i Solna och i Östersund.
 • Myndigheten har cirka 600 anställda.
 • Den 1 januari 2014 bildades Fohm genom en sammanslagning av dåvarande Smittskyddsinstitutet och Statens folkhälsoinstitut. Samtidigt överfördes större delen av Socialstyrelsens arbete med miljöhälsa och miljö- och folkhälsorapportering.
 • Den 1 juli 2015 tog Fohm över det samordnande ansvaret för smittskyddsområdet, vilket tidigare hanterats av Socialstyrelsen.
 • Fohm är nationell kontaktpunkt när det gäller internationella hot mot människors hälsa.
 • Myndighetens prioriterade målgrupper är:
  • riksdag och regering
  • statliga myndigheter
  • regioner
  • kommuner
  • länsstyrelser
  • intresseorganisationer.

Årsredovisning

 • Årsredovisning 2023

  Publicerad:

  Under 2023 har WHO deklarerat att covid-19 inte längre utgör ett internationellt akut hot mot människors hälsa. Folkhälsomyndighetens uppdrag, att verka för god och jämlik hälsa i hela befolkningen är…