Elektroniska fakturor

VAN: Opus Capita

GLN: 2021006545 alt 7350085050005

Peppol ID: 0007:2021006545

Det finns också möjlighet att använda fakturaportalen.se

Fakturareferens är alltid 6 bokstäver

Övriga fakturor

Den som inte kan använda elektronisk faktura kan skicka pappersfaktura till:

Folkhälsomyndigheten
FE 774 
838 74 Frösön

Fakturareferens är alltid 6 bokstäver