Fakturaadress

Vi är, från och med 1 april 2019, skyldiga att ta emot elektroniska fakturor
från samtliga leverantörer. Detta enligt lag 2018:1277. Pdf-fakturor räknas
inte som elektronisk faktura.

Läs mer om kraven för obligatorisk e-faktura i offentlig sektor på digg.se

Vår fakturaadress, som även ska anges när du skickar elektroniska fakturor, är:
Folkhälsomyndigheten
FE 774
838 74 Frösön

Fakturareferens är alltid 6 bokstäver. Referensen får du av beställaren.

Vi tar emot elektroniska fakturor i formaten Svefaktura och Peppol.

Svefaktura:
VAN: Opus Capita
GLN: 2021006545 alt 7350085050005

Peppol:
Peppol ID: 0007:2021006545

Om du inte kan skicka faktura i något av ovanstående format finns möjlighet att använda fakturaportalen.se