Vad orsakar balantidiuminfektion och hur sprids det?

Bild på Balantidium coli trofozoit.Balantidium coli trofozoit. Foto: Anders Magnusson, Folkhälsomyndigheten

Sjukdomen orsakas av en protozo, Balantidium coli. Smittan utsöndras via avföring från infekterade djur. Smittspridning sker främst direkt via avföring från smittade djur eller kontaminerat vatten eller livsmedel. Vid utbrott är vattenburen smitta vanligast.

Inkubationstiden är okänd, troligen några dygn.

Symtom och komplikationer

Balantidiuminfektion ger diarré, följt av buksmärtor, illamående och kräkningar. Ibland syns dysenteriliknande symtom, liknande amöbadysenteri med blodiga diarréer och slem.

Diagnostik och behandling

Diagnos ställs med mikroskopisk påvisning av parasiten i ett avföringsprov.

Förebyggande åtgärder

Smitta person till person är inte känd. God personlig hygien är viktig. Dricksvattentäkter bör skyddas. Något vaccin finns ej.

Åtgärder vid inträffade fall eller utbrott

Sjukdomen är inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.