Sjukdomsinformation om loiasis

Lyssna

Sjukdomen förekommer inte i Sverige men har någon enstaka gång diagnostiserats hos personer som vistats i de tropiska områden där smittan finns. Den geografiska utbredningen är begränsad till regnskogarna i Väst- och Centralafrika. Annan benämning: Loa loa.

Sidans information

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Vad orsakar loa loa och hur sprids den?

Loa loa är en rundmask (nematod). Den är en av flera maskar som går under samlingsnamnet filaria. Värden för den vuxna masken, som kan bli drygt fem centimeter lång, är människan. Den vuxna honmasken utsöndrar larver (så kallade mikrofilarier), som via blodsugande bromsar (Chrysops-arter) överför smittan mellan människor.

De vuxna maskarna trivs bäst i bindväven och förflyttar sig under loppet av många år inom människokroppen. Honmasken utsöndrar mikrofilarier som förefaller vara helt betydelselösa vad avser de kliniska symtomen.

Inkubationstiden är ofta lång, i regel flera år.

Symtom och komplikationer

De flesta infekterade med loa loa får inga symtom. Resenärer till områden med loa loa löper större risk att få symtom än bofasta. Vanligaste symtom är så kallad kalabarsvullnad. Det är ömmande och kliande, upp till handflatestora svullnader, som brukarvara lokaliserade kring lederna men också kring ögonen. Ögonsymtom i form av klåda, värk och ljuskänslighet brukar vanligtvis gå över efter några timmar utan behandling. Ibland befinner sig masken så ytligt att den kan iakttagas i huden eller ögats bindehinna. Prognosen vid loiasis är god, även utan behandling. Tillståndet kan emellertid kvarstå och ge besvär under många år.

Diagnostik och behandling

Diagnosen vid de olika infektionsformerna ställs utifrån sjukdomsbild samt genom mikroskopisk undersökning av blodet där mikrofilarierna kan påvisas. Även antikroppsbestämning kan utföras.

Sjukdomen går att behandla med läkemedel.

Allmänt förebyggande åtgärder

Något vaccin finns inte varför enda förebyggande åtgärd är att man skyddar sig mot insektsbett när man vistas i endemiskt område.

Åtgärder vid inträffade fall och/eller utbrott

Sjukdomen är inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen, och några smittskyddsåtgärder är inte motiverade vid eventuella fall.

Läs mer på andra webbplatser

CDC: Loiasis (cdc.gov)