Frågor och svar om tuberkulos

Här presenterar vi några vanliga frågor och svar om tuberkulos.

  • Hur smittar tuberkulos?

    Tuberkulos kan smitta när någon med aktiv tuberkulos i luftvägarna hostar upp bakterier. I regel krävs långvarig och nära kontakt med någon som har den smittsamma formen av tuberkulos för att man själv ska smittas. Det innebär i praktiken att risken är störst om man bor tillsammans med den som är sjuk. Barn upp till skolåldern är nästan aldrig smittsamma.

Gå till toppen av sidan