• En person med latent tuberkulos har inga sjukdomssymtom och är inte smittsam, men är bärare av tuberkelbakterien. Det betyder att personen har en liten risk att insjukna i aktiv tuberkulos i framtiden. Cirka 5–10 procent av dem med latent tuberkulos insjuknar någon gång under sitt liv. Risken är störst under de första två åren efter att man blivit smittad. Förebyggande behandling kan ges för att ytterligare minska risken att bli sjuk. Det rekommenderas framförallt till barn och ungdomar då de har lite större risk än vuxna att bli sjuka. Om det gått lång tid sedan man smittades så är risken att insjukna mycket liten.

    Uppdaterad: 2018-10-12 13:24

    Direktlänk till frågan