• Det finns inga tecken på ökad spridning av tuberkulos i Sverige, utanför riskgrupperna. Den största riskgruppen i Sverige är personer som kommer från länder där tuberkulos fortfarande är vanligt. Antalet fall som rapporteras i Sverige har minskat till drygt 500 under 2017 jämfört med drygt 700 under 2016 och de flesta har smittats i ett annat land.

    Så här har antalet fall av tuberkulos sett ut i Sverige från 1940-talet fram till nu

    Diagram över antalet fall av tuberkulos från 40-talet till idagDiagram över antalet fall av tuberkulos från 40-talet till idag

    Uppdaterad: 2018-10-12 13:31

    Direktlänk till frågan