• Folkhälsomyndigheten följer aktivt utvecklingen av tuberkulos i samhället och har inte hittat några tecken på att risken att insjukna i tuberkulos har ökat mot bakgrund av att antalet asylsökande ökade under 2015. Risken att smittas är fortsatt låg. Vi ser inte heller någon smittspridning i samhället från boenden för asylsökande.

    Uppdaterad: 2018-10-12 13:32

    Direktlänk till frågan