• Tuberkulos är en anmälningspliktig sjukdom enligt Smittskyddslagen och det är obligatoriskt att göra en smittspårning vid varje nytt fall av aktiv tuberkulos som upptäcks. De som haft kontakt med personen under sjukdomstiden kallas till undersökning. Uppföljande kontroller görs och förebyggande behandling ges om någon nysmittad bedöms ha ökad risk att insjukna i aktiv tuberkulos. Tidig diagnos och tidig behandling samt smittspårning är viktigast för att minska risken för fler fall.

    Eftersom de flesta som insjuknar är relativt nyinflyttade till Sverige så är hälsoundersökningar av asylsökande och så kallade papperslösa personer viktiga för att tidigt upptäcka om någon är sjuk eller kan vara nysmittad och riskera att insjukna.
    Folkhälsomyndigheten följer antalet fall av tuberkulos och analyserar dessa data för att se i vilka grupper som risken att insjukna är störst. Detta meddelas till smittskyddsenheterna i landsting och regioner för att dessa grupper ska kunna prioriteras för snabb tid till hälsoundersökning.

    Uppdaterad: 2018-10-12 13:35

    Direktlänk till frågan