Utbrott vi särskilt bevakar

Lyssna

Här samlar vi information om utbrott som Folkhälsomyndigheten vill informera särskilt om.

Informationen om aktuella utbrott gör inte anspråk på att vara ständigt uppdaterad. Ny information läggs ut när vi bedömer att läget ändrats eller ny viktig information tillkommit. Utbrotten nedan är de som är aktuella och det senast uppdaterade utbrottet står överst.

Aktuella utbrott

  • Legionellainfektion (Sverige maj 2024–)

    Under våren och början av sommaren har Folkhälsomyndigheten i samarbete med smittskyddsenheterna noterat en anhopning av sjukdomsfall orsakade av bakterien Legionella longbeachae, som är förknippad med smitta via jord och kompost.

  • Kikhosta (Sverige juni 2024–)

    Sedan april har antalet fall av kikhosta ökat, och nu pågår en stor spridning av sjukdomen i Sverige. Kikhosta är en mycket allvarlig sjukdom för små barn. Förekomsten av kikhosta var låg under åren 2020–2023.

  • Shigella (internationellt 2023–)

    En ökning av multiresistent Shigella sonnei har rapporterats internationellt och i Sverige under senare år och flera stammar har orsakat internationellt spridda utbrott, framför allt bland män som har sex med män (MSM).