Utbrottsarkiv

Här finns information om avslutade utbrott.

 • Acinetobacter baumannii (Linköping 2013)

  PUBLICERAT 24 SEPTEMBER 2013: Under sommaren har fem brännskadepatienter vid Linköpings universitetssjukhus smittats av samma multiresistenta bakterier, Acinetobacter baumannii.

 • Campylobacter (Sverige 2014-2015)

  Under årets första månader utredde Folkhälsomyndigheten en ökning av antalet inhemska fall av Campylobacter. Utbrottet är nu över men Folkhälsomyndigheten fortsätter arbete att vidare tillsammans med…

 • Campylobacter (Sverige 2016-2017)

  Sedan sensommaren 2016 pågår ett utbrott av campylobacter i Sverige kopplat till svenskproducerad färsk kyckling. Antalet insjuknade ligger på nivåer som är kraftigt förhöjda jämfört med normalt. Två…

 • Campylobacter (Sverige nov 2018-jan 2019)

  Det utbrott av campylobacter som startade i november förra året är över. En smittkälla inom kycklingproduktionen med koppling till kläckeri orsakade sannolikt utbrottet.

 • Campylobacter (Västra Götaland, 2014)

  Under våren 2014 har Folkhälsomyndigheten varit med och utrett ett utbrott av Campylobacter i Västra Götaland där nio personer, förskolebarn och medföljande vuxna, har insjuknat efter ett besök på bondgård.

 • Chikungunya (Karibien och Centralamerika 2014)

  Uppdatering 22 december 2014 Utbrottet i den västra hemisfären fortsätter sprida sig Det tidigare chikungunyautbrottet i den västra hemisfären fortsätter att sprida sig. Enligt Pan-American Health…

 • Clostridioides difficile typ 027 (Växjö 2014)

  I januari 2014 diagnosticerades fall av den resistenta bakterien Clostridioides difficile typ 027 för första gången i Sverige. Folkhälsomyndigheten förstärkte övervakningen genom insamling av isolat…

 • Cryptosporidium (Göteborg 2015)

  Folkhälsomyndigheten har utrett orsaken till att nio personer insjuknade i magsjuka orsakad av tarmparasiten cryptosporidium. De besökte alla den Odontologiska Riksstämman i Göteborg den 12–14 november…

 • Cryptosporidium (Skellefteå 2011)

  I april 2011 inträffade ett dricksvattenburet utbrott i Skellefteå där cirka 20 000 personer smittades av Cryptosporidium hominis . Invånarna kokade vattnet under 6 månader. Någon direkt orsak till…

 • Cryptosporidium (Sverige, okt 2019–)

  Utredningen avslutas.

 • Cryptosporidium (Östersund 2010)

  I november 2010 inträffade det hittills största vattenburna utbrottet i Sverige och Europa: cirka 27 000 personer uppskattas ha blivit infekterade med parasiten Cryptosporidium hominis . Hur råvattnet…

 • Ebola (Demokratiska Republiken Kongo, maj 2018–juli 2018)

  Tisdagen den 8 maj 2018 tillkännagav WHO att det pågår ett utbrott av blödarfeber i provinsen Equateur i västra delen av Demokratiska Republiken Kongo (DRC).

 • Ebola (Västafrika 2014-2016)

  I mars 2014 började ett utbrott av ebolafeber i Västafrika. Guinea, Liberia och Sierra Leone drabbades hårt och WHO klassade utbrottet som ett internationellt hot mot människors hälsa (PHEIC, Public…

 • Ehec (Dalarna 2013)

 • Ehec (Sverige 2018)

  Utbrottet av ehec O26 är över men smittkällan kunde inte identifieras.

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 , 5 Nästa

1177 Vårdguiden

Privatpersoner hänvisas till 1177 Vårdguiden för rådgivning och hjälp vid sjukdom. 

Om du är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter, se 1177 Vårdguiden under rubriken ”När du vill ringa 1177 och är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter”. Teckenspråkstolkad information om covid-19 finns på krisinformation.se

Utbrottsarkiv

Här i utbrottsarkivet finns information om avslutade utbrott. Detta är ett arkivmaterial och länkar kan vara brutna.

Till aktuella utbrott

Gå till toppen av sidan