Utbrottsarkiv

Här finns information om avslutade utbrott.

 • Acinetobacter baumannii (Linköping 2013)

  PUBLICERAT 24 SEPTEMBER 2013: Under sommaren har fem brännskadepatienter vid Linköpings universitetssjukhus smittats av samma multiresistenta bakterier, Acinetobacter baumannii.

 • Campylobacter (Sverige 2014-2015)

  Under årets första månader utredde Folkhälsomyndigheten en ökning av antalet inhemska fall av Campylobacter. Utbrottet är nu över men Folkhälsomyndigheten fortsätter arbete att vidare tillsammans med…

 • Campylobacter (Sverige 2016-2017)

  Sedan sensommaren 2016 pågår ett utbrott av campylobacter i Sverige kopplat till svenskproducerad färsk kyckling. Antalet insjuknade ligger på nivåer som är kraftigt förhöjda jämfört med normalt. Två…

 • Campylobacter (Sverige nov 2018-jan 2019)

  Det utbrott av campylobacter som startade i november förra året är över. En smittkälla inom kycklingproduktionen med koppling till kläckeri orsakade sannolikt utbrottet.

 • Campylobacter (Västra Götaland, 2014)

  Under våren 2014 har Folkhälsomyndigheten varit med och utrett ett utbrott av Campylobacter i Västra Götaland där nio personer, förskolebarn och medföljande vuxna, har insjuknat efter ett besök på bondgård.

 • Chikungunya (Karibien och Centralamerika 2014)

  Uppdatering 22 december 2014 Utbrottet i den västra hemisfären fortsätter sprida sig Det tidigare chikungunyautbrottet i den västra hemisfären fortsätter att sprida sig. Enligt Pan-American Health…

 • Clostridioides difficile typ 027 (Växjö 2014)

  I januari 2014 diagnosticerades fall av den resistenta bakterien Clostridioides difficile typ 027 för första gången i Sverige. Folkhälsomyndigheten förstärkte övervakningen genom insamling av isolat…

 • Cryptosporidium (Göteborg 2015)

  Folkhälsomyndigheten har utrett orsaken till att nio personer insjuknade i magsjuka orsakad av tarmparasiten cryptosporidium. De besökte alla den Odontologiska Riksstämman i Göteborg den 12–14 november…

 • Cryptosporidium (Skellefteå 2011)

  I april 2011 inträffade ett dricksvattenburet utbrott i Skellefteå där cirka 20 000 personer smittades av Cryptosporidium hominis . Invånarna kokade vattnet under 6 månader. Någon direkt orsak till…

 • Cryptosporidium (Östersund 2010)

  I november 2010 inträffade det hittills största vattenburna utbrottet i Sverige och Europa: cirka 27 000 personer uppskattas ha blivit infekterade med parasiten Cryptosporidium hominis . Hur råvattnet…

 • Ebola (Demokratiska Republiken Kongo, maj 2018–juli 2018)

  Tisdagen den 8 maj 2018 tillkännagav WHO att det pågår ett utbrott av blödarfeber i provinsen Equateur i västra delen av Demokratiska Republiken Kongo (DRC).

 • Ebola (Västafrika 2014-2016)

  I mars 2014 började ett utbrott av ebolafeber i Västafrika. Guinea, Liberia och Sierra Leone drabbades hårt och WHO klassade utbrottet som ett internationellt hot mot människors hälsa (PHEIC, Public…

 • Ehec (Dalarna 2013)

 • Ehec (Sverige 2018)

  Utbrottet av ehec O26 är över men smittkällan kunde inte identifieras.

 • Ehec O103 (Sverige, november 2015-maj 2016)

  Utbrottet med ehec O103 som pågått sedan november 2015 anses nu vara över. Totalt kunde 70 fall kopplas till utbrottet och det sista fallet insjuknade i början av maj 2016. Ingen säker smittkälla kunde…

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 , 5 Nästa

1177 Vårdguiden

Privatpersoner hänvisas till 1177 Vårdguiden för rådgivning och hjälp eller till närmaste vård­central, infektions­klinik eller vaccinations­mottagning för medicinsk bedömning.

Utbrottsarkiv

Här i utbrottsarkivet finns information om avslutade utbrott. Detta är ett arkivmaterial och länkar kan vara brutna.

Till aktuella utbrott

Gå till toppen av sidan