Uppdaterad 2 juli 2021

Intervjuer

Intervjuserie om hur du kan använda indikatorlabbet. 

Indikatorlabbet – ett modernt verktyg för regional uppföljning av cancerpreventivt arbete 

På Regionalt cancercentrum väst i Göteborg sammanställer mastersstudenten Ellen Brynskog och utvecklingsledaren Shirin Bartholdsson en rapport om cancerprevention bland regioner och kommuner i Västra sjukvårdsregionen. Här berättar Ellen mer om hur de använder Indikatorlabbet i framtagandet av rapporten.

Läs mer om hur Regionals cancercentrum använder indikatorlabbet 

Så här använde vi Indikatorlabbet i det regionala uppföljningsarbetet

Hanna Mann, länssamordnare och Mats Brandström, utredare på Länsstyrelsen Skåne har använt Indikatorlabbet i sitt arbete med en regional uppföljningsrapport kring ANDT-utvecklingen i Skåne. Vi bad dem berätta om sina erfarenheter av att plocka ut data ur Indikatorlabbet.

Läs mer om hur Länsstyrelsen Skåne arbetar med indikatorlabbet

Att använda Indikatorlabbet – några tips

Ulf Malmström, tidigare anställd på Folkhälsomyndigheten, fick stor användning av Indikatorlabbet i sitt arbete med att ta fram en uppföljningsrapport till regeringen. Här delar han med sig av några tankar och tips.

Läs fler tips från Ulf Malmström