Att använda Indikatorlabbet – några tips

Lyssna

Ulf Malmström, tidigare anställd på Folkhälsomyndigheten, fick användning av Indikatorlabbet i sitt arbete med att ta fram en uppföljningsrapport till regeringen. Här delar han med sig av några tankar och tips.

Ulf Malmström

Har du några tips vad man ska börja med som ny användare?

– Eftersom Indikatorlabbet innehåller över 100 indikatorer kan det kanske till en början vara svårt att se hur man ska gripa sig an det hela. Därför är det viktigt att först göra sig en klar bild av vad det är man är ute efter att studera. Bli sedan bekant med de olika filtren på startsidan, till exempel mål eller tema samt områden som alkohol, narkotika etc. Genom att kombinera olika filter kan man snabbt minska ner antalet indikatorer som är intressanta att studera närmare.

Hur kan man veta vad varje indikator innehåller?

– Var noga med att läsa den indikatorbeskrivning som finns längst upp på resultatsidan (kommer upp när man har valt en indikator och tryckt på graf-knappen). I början hände det att jag inte läste tillräckligt noga och upptäckte sedan att den indikator jag valt inte riktigt visade det jag trodde.

Något att tänka på när man börjar använda indikatorerna?

– Man bör redan från början ha klart för sig att många av indikatorerna visas som relativa tal, till exempel procentandel eller antal per 10 000 individer, vilket underlättar när man ska göra olika typer av jämförelser. I vissa fall går det att själv räkna ut det absoluta talet om man behöver det, genom att i andra register eller statistikdatabaser plocka fram den aktuella populationen. Man bör också vara medveten om att tidserierna för indikatorerna inte börjar med samma år, så vid jämförelser kan man behöva justera tidsperioden. En annan sak som är viktig är att värdera de uppgifter man får fram och fundera över hur utvecklingen ska tolkas, vilket inte är så lätt alla gånger.

Finns något på önskelistan som kunde bli bättre?

– Jag skulle önska att några av källorna var snabbare på att rapportera in data, men jag vet att det är en utveckling på gång med direktrapportering in i systemet.

Vad har Indikatorlabbet betytt för dig?

– Systemet är fortfarande relativt nytt och under utveckling, men det har inneburit ett stort steg framåt för ANDT-uppföljningen. Statistik som man tidigare bara kunde få genom specialkörningar i olika register går nu att få fram genom några enkla knapptryck.