Under 2021 fortgick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 påverkade även spridningen och förekomsten av andra smittsamma sjukdomar. Även minskat resande och migration samt färre vårdbesök påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning smittsamma sjukdomar 2021

Sammanfattning och bedömning

Under 2021 rapporterades två fall av spädbarnsbotulism i Sverige. Analyser gjorda vid Statens Serum Institut i Danmark kunde påvisa neurotoxintyp B i ett av proverna. Ingen smittkälla kunde identifieras för något utav fallen. Under den senaste tioårsperioden har 13 fall av botulism rapporterats i Sverige.

Läs mer