Campylobacterinfektion är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Misstänkta utbrott från vatten och livsmedel skall meddelas miljökontoret eller motsvarande i kommunen. Campylobacterinfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Mer om aktuellt utbrott av campylobacterinfektion

Mer om resultat av epidemiologisk typning

Sjukdomsinformation

Campylobacter 2004

Totala antalet inrapporterade fall av campylobacterinfektion sjönk under 2004 med 14 %.

Antalet personer smittade i Sverige minskade med 20 % jämfört med föregående år. Minskningen av inhemska fall var fördelad över hela året, men syntes särskilt tydligt under sommar och tidig höst. Minskningen var även jämnt spridd över olika åldrar och kön. Liksom tidigare år utgjorde männen en något större andel (totalt 56 %) av fallen. I alla län förutom Halland, Kalmar och Kronoberg minskade de inhemska campylobacterfallen, speciellt uttalat var detta i Västernorrland. För de anmälningar där misstänkt smittväg angavs dominerade mat/vatten (82 %), personkontakt stod för 2 %, smitta genom yrket 1 % och djurkontakt 1 %.

Spanien och Thailand var efter Sverige de länder där flest människor ådrog sig sin campylobacterinfektion.

Fyra utbrott av campylobacterinfektion registrerades under 2004:

  • I juni insjuknade två personer i Halland efter att ha ätit färdiggrillad kyckling från en butik.
  • I juli insjuknade två personer i Dalarna efter att ha ätit kycklinggryta på en restaurang.
  • I oktober insjuknade ett par i Stockholm efter att ha ätit på en restaurang.
  • I november åt 20-25 personer i ett sällskap kycklingfilé på en restaurang i södra Sverige. Tio av dessa insjuknade. Inga livsmedel fanns kvar för provtagning.