Campylobacterinfektion är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Misstänkta utbrott från vatten och livsmedel skall meddelas miljökontoret eller motsvarande i kommunen. Campylobacterinfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Mer om aktuellt utbrott av campylobacterinfektion

Mer om resultat av epidemiologisk typning

Sjukdomsinformation

Campylobacter 2005

Trender

Under 2005 observerades åter en svag ökning av antalet rapporterade campylobacterfall, både för personer som smittats i och utanför Sverige. Det var dock inte någon återgång till de höga siffrorna i början av 2000-talet.

Geografisk och tidsmässig spridning

Ingen större förändring skedde i campylobacterförekomsten i olika delar av landet. Som vanligt toppade Gotland med en incidens på 55 inhemska fall per 100 000 invånare, att jämföra med lågincidenslänen Värmland och Västmanland, där siffran var endast en fjärdedel så hög. Även om året startade med en blygsam mängd campylobacteranmälningar togs detta igen under sommaren, då antalet sköt i höjden rejält i juli till september.

Inhemska campylobacter 2005

Inhemska campylobacter 2005

Kön och ålder

Ökningen var spridd över hela befolkningen, i de olika åldersgrupperna bland både män och kvinnor. Som vanligt var det i stort sett alla åldrar fler män än kvinnor som rapporterades smittade med campylobacter.

Smittland

58 % av de smittade personerna hade fått sin infektion i utlandet och flest av dessa i Turkiet.

Utbrott

Sju utbrott av campylobacterinfektion registrerades under 2005 med totalt 35 sjuka personer. Kyckling eller kycklingprodukter var orsaken till några av utbrotten, i ett fall misstänktes sushi vara smittkälla och på en överlevnadsövning åt några personer kanin, som troligen inte var tillräckligt tillagad.