Campylobacterinfektion är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Misstänkta utbrott från vatten och livsmedel skall meddelas miljökontoret eller motsvarande i kommunen. Campylobacterinfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Mer om aktuellt utbrott av campylobacterinfektion

Mer om resultat av epidemiologisk typning

Sjukdomsinformation

Campylobacter 2001

Antalet rapporterade fall av campylobacterinfektion fortsatte att öka under 2001. Antalet anmälda fall under året var 8 577. Av anmälda fall med uppgift om smittland var 2 832 smittade i Sverige och 4 884 smittade utomlands. Inga större utbrott av campylobacterinfektion, som skulle kunna förklara ökningen av antalet inhemska fall, skedde under året. De inhemska smittkällor som angavs på de kliniska anmälningarna var framförallt intag av kyckling. En smittväg för campylobacterinfektion som antytts på flera anmälningar är att rått kött har lagts på en tallrik, detta kött har tillagats (grillats eller fonduekokts) och sedan lagts tillbaka på samma tallrik. Övriga smittkällor som angivits är intag av sjö-/bäckvatten (36 fall), kontakt med fågel (34 fall) samt intag av opastöriserad mjölk (16 fall).

De vanligaste förekommande smittländerna bland de utlandssmittade personerna var Thailand (1 045 fall), Spanien (984 fall), Marocko (310 fall), Turkiet (212 fall), Tunisien (176 fall), Grekland (164 fall), Frankrike (154 fall), Indien (143 fall), Indonesien (135 fall) samt Egypten (113 fall).