Campylobacterinfektion är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Misstänkta utbrott från vatten och livsmedel skall meddelas miljökontoret eller motsvarande i kommunen. Campylobacterinfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Läs om aktuellt utbrott av campylobacterinfektion

Läs om resultat av epidemiologisk typning

Sjukdomsinformation

Campylobacter 1999

Under 1999 anmäldes 7 137 personer såsom smittade med Campylobacter. Detta var åter igen en rekordhög siffra, men den kunde till stor del förklaras av det ökande resandet till Asien. En kraftig ökning av antalet fall som smittats utomlands noterades under 1999. 4 796 personer smittades utomlands jämfört med 3 822 personer 1998. Bland uppgivna smittländer dominerade Thailand med 1 133 rapporterade personer, vilket nästan var en fördubbling av antalet fall jämfört med föregående år då 564 fall rapporterades. Även Indonesien visade en mycket högre siffra, 270 fall under 1999 jämfört med endast 81 fall under 1998.

Campylobacter fortsatte att vara den vanligaste orsaken till inhemskt förvärvad bakteriell diarrésjukdom i Sverige. Under 1999 rapporterades 2 208 fall vilket var en liten minskning jämfört med föregående år (2 574 fall). Smittland var inte angivet för 134 personer. Bland de misstänkta smittkällor som fanns omnämnda på anmälningarna återfanns dåligt genomstekt kyckling, alternativt hemlagad kyckling, korv, annan person, kött grillat utomhus, fågelkontakt, opastöriserad mjölk och vatten från fjällbäckar.