Campylobacterinfektion är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Misstänkta utbrott från vatten och livsmedel skall meddelas miljökontoret eller motsvarande i kommunen. Campylobacterinfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Mer om aktuellt utbrott av campylobacterinfektion

Mer om resultat av epidemiologisk typning

Tabellförklaring

I tabellen visas andelen fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Siffrorna baseras på samtliga fall per år.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

En orsak till att uppgift om smittland saknas kan vara att fallen inte rapporterats via en klinisk anmälan utan endast via en laboratorieanmälan.
Fall per år
Urval20222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997
Andel smittade i Sverige:55,0%75,0%71,0%43,0%45,0%57,0%63,0%52,0%45,0%41,0%40,0%40,0%39,0%38,0%29,0%30,0%29,0%33,0%35,0%38,0%35,0%33,0%29,0%29,0%35,0%27,0%
Andel smittade utomlands:40,0%18,0%26,0%55,0%53,0%41,0%36,0%45,0%50,0%54,0%57,0%56,0%56,0%58,0%68,0%66,0%63,0%58,0%57,0%55,0%56,0%57,0%60,0%62,0%53,0%48,0%
Andel som saknar uppgift:5,0%7,0%3,0%2,0%2,0%2,0%1,0%3,0%5,0%5,0%3,0%4,0%5,0%4,0%3,0%4,0%8,0%9,0%8,0%7,0%9,0%10,0%11,0%9,0%12,0%25,0%

Nedan finns en sammanställning som visar antalet fall per år sedan 1997. Siffrorna visar antal fall som rapporterats smittade i Sverige,
smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Dessutom visas de 15 vanligaste smittländerna respektive år.

År 1997

Totalt 6868 rapporterade fall.

 • 1856 (27,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 3323 (48,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1689 (25,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 1534
 2. Spanien - 645
 3. Turkiet - 361
 4. Thailand - 324
 5. Indien - 205
 6. Marocko - 150
 7. Grekland - 147
 8. Portugal - 146
 9. Frankrike - 114
 10. Tunisien - 109
 11. Indonesien - 93
 12. Storbritannien - 89
 13. Asien - 42
 14. Polen - 41
 15. Danmark - 39

År 1998

Totalt 7396 rapporterade fall.

 • 2619 (35,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 3935 (53,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 842 (12,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Spanien - 785
 2. - 706
 3. Thailand - 626
 4. Turkiet - 299
 5. Marocko - 269
 6. Portugal - 166
 7. Indien - 157
 8. Frankrike - 152
 9. Grekland - 116
 10. Storbritannien - 116
 11. Indonesien - 94
 12. Danmark - 76
 13. Tunisien - 69
 14. Polen - 65
 15. Norge - 40

År 1999

Totalt 7669 rapporterade fall.

 • 2210 (29,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 4729 (62,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 730 (9,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Thailand - 1112
 2. Spanien - 947
 3. - 614
 4. Marocko - 267
 5. Indonesien - 262
 6. Portugal - 184
 7. Turkiet - 168
 8. Indien - 140
 9. Frankrike - 136
 10. Grekland - 130
 11. Storbritannien - 95
 12. Tunisien - 73
 13. Cypern - 60
 14. Polen - 54
 15. Dominikanska republiken - 53

År 2000

Totalt 8412 rapporterade fall.

 • 2466 (29,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 5078 (60,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 868 (11,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Spanien - 1079
 2. Thailand - 1040
 3. - 717
 4. Marocko - 262
 5. Indonesien - 249
 6. Frankrike - 207
 7. Turkiet - 202
 8. Portugal - 152
 9. Grekland - 141
 10. Indien - 139
 11. Egypten - 133
 12. Tunisien - 114
 13. Storbritannien - 99
 14. Polen - 79
 15. Dominikanska republiken - 60

År 2001

Totalt 8577 rapporterade fall.

 • 2839 (33,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 4864 (57,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 874 (10,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Thailand - 1047
 2. Spanien - 986
 3. - 713
 4. Marocko - 310
 5. Turkiet - 212
 6. Tunisien - 177
 7. Grekland - 164
 8. Frankrike - 155
 9. Indien - 144
 10. Indonesien - 136
 11. Egypten - 113
 12. Portugal - 100
 13. Storbritannien - 75
 14. Polen - 71
 15. Danmark - 67

År 2002

Totalt 7135 rapporterade fall.

 • 2482 (35,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 4026 (56,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 627 (9,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Thailand - 965
 2. Spanien - 678
 3. - 519
 4. Turkiet - 314
 5. Frankrike - 126
 6. Indonesien - 114
 7. Indien - 113
 8. Tunisien - 112
 9. Bulgarien - 103
 10. Grekland - 98
 11. Tjeckien - 90
 12. Marocko - 88
 13. Portugal - 87
 14. Egypten - 64
 15. Danmark - 63

År 2003

Totalt 7147 rapporterade fall.

 • 2689 (38,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 3915 (55,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 543 (7,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Thailand - 1018
 2. Spanien - 528
 3. - 480
 4. Turkiet - 259
 5. Indien - 188
 6. Marocko - 158
 7. Bulgarien - 138
 8. Frankrike - 135
 9. Tunisien - 130
 10. Egypten - 124
 11. Polen - 68
 12. Grekland - 66
 13. Kina - 58
 14. Portugal - 50
 15. Danmark - 50

År 2004

Totalt 6212 rapporterade fall.

 • 2180 (35,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 3513 (57,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 519 (8,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Spanien - 493
 2. Thailand - 483
 3. - 444
 4. Turkiet - 285
 5. Egypten - 212
 6. Indien - 209
 7. Bulgarien - 168
 8. Tunisien - 139
 9. Marocko - 129
 10. Frankrike - 125
 11. Grekland - 81
 12. Kina - 73
 13. Polen - 68
 14. Indonesien - 58
 15. Portugal - 57

År 2005

Totalt 6805 rapporterade fall.

 • 2256 (33,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 3957 (58,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 592 (9,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Turkiet - 546
 2. - 441
 3. Spanien - 418
 4. Thailand - 388
 5. Indien - 263
 6. Bulgarien - 237
 7. Egypten - 225
 8. Tunisien - 181
 9. Marocko - 166
 10. Frankrike - 119
 11. Polen - 79
 12. Kina - 73
 13. Indonesien - 72
 14. Grekland - 69
 15. Tjeckien - 52

År 2006

Totalt 6068 rapporterade fall.

 • 1789 (29,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 3846 (63,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 433 (8,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Thailand - 598
 2. Spanien - 487
 3. - 408
 4. Bulgarien - 339
 5. Turkiet - 325
 6. Indien - 290
 7. Marocko - 143
 8. Frankrike - 115
 9. Grekland - 107
 10. Tunisien - 99
 11. Polen - 97
 12. Egypten - 61
 13. Kina - 59
 14. Portugal - 53
 15. Venezuela - 53

År 2007

Totalt 7106 rapporterade fall.

 • 2151 (30,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 4698 (66,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 257 (4,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Thailand - 866
 2. Spanien - 554
 3. Indien - 457
 4. Turkiet - 377
 5. - 237
 6. Tunisien - 194
 7. Marocko - 187
 8. Bulgarien - 175
 9. Grekland - 162
 10. Frankrike - 134
 11. Kina - 101
 12. Polen - 94
 13. Venezuela - 82
 14. Portugal - 65
 15. Egypten - 61

År 2008

Totalt 7692 rapporterade fall.

 • 2217 (29,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 5243 (68,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 232 (3,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Thailand - 1264
 2. Indien - 560
 3. Spanien - 545
 4. Turkiet - 531
 5. - 211
 6. Grekland - 141
 7. Marocko - 138
 8. Frankrike - 132
 9. Bulgarien - 129
 10. Tunisien - 121
 11. Egypten - 107
 12. Polen - 94
 13. Kina - 72
 14. Portugal - 66
 15. Tyskland - 59

År 2009

Totalt 7175 rapporterade fall.

 • 2725 (38,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 4169 (58,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 281 (4,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Thailand - 1152
 2. Spanien - 428
 3. Turkiet - 375
 4. Indien - 329
 5. - 248
 6. Grekland - 122
 7. Polen - 106
 8. Frankrike - 106
 9. Tunisien - 102
 10. Marocko - 85
 11. Indonesien - 59
 12. Storbritannien - 53
 13. Portugal - 51
 14. Bulgarien - 51
 15. Kina - 49

År 2010

Totalt 8000 rapporterade fall.

 • 3158 (39,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 4470 (56,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 372 (5,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Thailand - 1017
 2. Turkiet - 535
 3. Spanien - 532
 4. - 343
 5. Indien - 287
 6. Tunisien - 186
 7. Frankrike - 128
 8. Grekland - 121
 9. Tanzania - 87
 10. Polen - 83
 11. Marocko - 82
 12. Tyskland - 66
 13. Indonesien - 65
 14. Portugal - 63
 15. Storbritannien - 60

År 2011

Totalt 8214 rapporterade fall.

 • 3283 (40,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 4616 (56,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 315 (4,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Thailand - 966
 2. Spanien - 640
 3. Turkiet - 577
 4. - 285
 5. Indien - 280
 6. Frankrike - 191
 7. Grekland - 145
 8. Marocko - 119
 9. Tyskland - 102
 10. Polen - 94
 11. Italien - 84
 12. Tanzania - 69
 13. Portugal - 63
 14. Storbritannien - 63
 15. Indonesien - 59

År 2012

Totalt 7899 rapporterade fall.

 • 3170 (40,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 4487 (57,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 242 (3,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Thailand - 896
 2. Spanien - 625
 3. Turkiet - 567
 4. - 232
 5. Indien - 229
 6. Frankrike - 163
 7. Grekland - 154
 8. Polen - 101
 9. Ungern - 96
 10. Portugal - 81
 11. Marocko - 77
 12. Italien - 75
 13. Tyskland - 67
 14. Tanzania - 66
 15. Storbritannien - 66

År 2013

Totalt 8114 rapporterade fall.

 • 3307 (41,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 4404 (54,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 403 (5,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Spanien - 841
 2. Thailand - 640
 3. Turkiet - 566
 4. - 352
 5. Indien - 198
 6. Frankrike - 170
 7. Grekland - 157
 8. Polen - 123
 9. Portugal - 98
 10. Ungern - 80
 11. Marocko - 79
 12. Italien - 72
 13. Storbritannien - 65
 14. Kroatien - 62
 15. Bulgarien - 59

År 2014

Totalt 8289 rapporterade fall.

 • 3710 (45,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 4161 (50,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 418 (5,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Spanien - 682
 2. Turkiet - 548
 3. Thailand - 530
 4. - 370
 5. Grekland - 238
 6. Indien - 179
 7. Frankrike - 141
 8. Polen - 108
 9. Ungern - 105
 10. Marocko - 99
 11. Italien - 95
 12. Portugal - 82
 13. Storbritannien - 69
 14. Indonesien - 57
 15. Tyskland - 55

År 2015

Totalt 9179 rapporterade fall.

 • 4729 (52,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 4114 (45,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 336 (3,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Spanien - 754
 2. Thailand - 478
 3. Turkiet - 414
 4. - 298
 5. Grekland - 243
 6. Frankrike - 154
 7. Indien - 148
 8. Ungern - 138
 9. Polen - 126
 10. Indonesien - 98
 11. Italien - 81
 12. Portugal - 79
 13. Marocko - 78
 14. Kroatien - 78
 15. Tyskland - 52

År 2016

Totalt 11022 rapporterade fall.

 • 6903 (63,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 3914 (36,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 205 (1,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Spanien - 747
 2. Thailand - 614
 3. Grekland - 221
 4. Turkiet - 204
 5. Indien - 139
 6. Ungern - 128
 7. Frankrike - 127
 8. Polen - 125
 9. - 117
 10. Indonesien - 103
 11. Kroatien - 89
 12. Marocko - 85
 13. Portugal - 81
 14. Italien - 79
 15. Storbritannien - 57

År 2017

Totalt 10608 rapporterade fall.

 • 6029 (57,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 4363 (41,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 216 (2,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Spanien - 931
 2. Thailand - 629
 3. Grekland - 248
 4. Ungern - 161
 5. Indien - 140
 6. Polen - 139
 7. Turkiet - 139
 8. Frankrike - 113
 9. Portugal - 112
 10. - 110
 11. Kroatien - 107
 12. Indonesien - 106
 13. Marocko - 105
 14. Italien - 89
 15. Bulgarien - 85

År 2018

Totalt 8131 rapporterade fall.

 • 3648 (45,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 4331 (53,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 152 (2,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Spanien - 831
 2. Thailand - 592
 3. Grekland - 268
 4. Turkiet - 207
 5. Marocko - 162
 6. Indonesien - 144
 7. Indien - 143
 8. Polen - 140
 9. Frankrike - 116
 10. Ungern - 115
 11. Portugal - 95
 12. Kroatien - 94
 13. Italien - 92
 14. Bulgarien - 83
 15. - 72

År 2019

Totalt 6693 rapporterade fall.

 • 2867 (43,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 3692 (55,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 134 (2,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Spanien - 705
 2. Thailand - 380
 3. Turkiet - 297
 4. Grekland - 182
 5. Indonesien - 153
 6. Ungern - 127
 7. Frankrike - 109
 8. Indien - 105
 9. Portugal - 101
 10. Kroatien - 94
 11. Polen - 89
 12. Marocko - 84
 13. - 72
 14. Italien - 72
 15. Bulgarien - 61

År 2020

Totalt 3429 rapporterade fall.

 • 2445 (71,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 881 (26,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 103 (3,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Thailand - 239
 2. Spanien - 127
 3. - 68
 4. Indien - 52
 5. Indonesien - 45
 6. Turkiet - 26
 7. Marocko - 23
 8. Frankrike - 20
 9. Sri Lanka - 18
 10. Polen - 17
 11. Portugal - 16
 12. Filippinerna - 16
 13. Tanzania - 15
 14. Vietnam - 15
 15. Mauritius - 14

År 2021

Totalt 4053 rapporterade fall.

 • 3039 (75,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 717 (18,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 297 (7,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Spanien - 261
 2. - 250
 3. Portugal - 43
 4. Grekland - 43
 5. Turkiet - 37
 6. Frankrike - 34
 7. Kroatien - 28
 8. Polen - 25
 9. Bosnien och Hercegovina - 25
 10. Italien - 21
 11. Serbien - 18
 12. Ungern - 14
 13. Danmark - 12
 14. Tyskland - 10
 15. Thailand - 9

År 2022

Totalt 3313 rapporterade fall.

 • 1807 (55,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1340 (40,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 166 (5,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Spanien - 331
 2. - 132
 3. Grekland - 120
 4. Turkiet - 99
 5. Thailand - 73
 6. Portugal - 56
 7. Kroatien - 55
 8. Frankrike - 53
 9. Ungern - 41
 10. Bosnien och Hercegovina - 36
 11. Italien - 34
 12. Polen - 33
 13. Serbien - 21
 14. Storbritannien - 20
 15. Tanzania - 17