Chikungunyavirusinfektion – sjukdomsstatistik

Lyssna

Sjukdomen är inte anmälningspliktig i Sverige.

Statistiken grundar sig på den region där första anmälan av sjukdomen rapporteras och där första fallet skapas. Variabeln som används är statistikgrundande smittskyddsenhet.

Sjukdomsinformation

Årsrapport

Chikungunyavirusinfektion 2023

Sammanfattning och bedömning

Under 2023 rapporterades färre än fem fall av chikungunyavirusinfektion i Sverige.

Folkhälsomyndighetens laboratorium har under året analyserat 178 prover från 170 individer med frågeställning chikungunyavirusinfektion.

Sjukdomen är inte anmälningspliktig i Sverige.

Läs mer