Chikungunyavirusinfektion – sjukdomsstatistik

Lyssna

Sjukdomen är inte anmälningspliktig i Sverige.

Sjukdomsinformation

Årsrapport

2006

Under 2006 sågs ett stort utbrott i flera länder runt Indiska oceanen av chikungunya, en sjukdom som karaktäriseras av utslag och svåra ledsmärtor. Chikungunya orsakas av ett virus med samma namn och sjukdomsfall sågs på många typiska semesteröar, såsom Réunion och Mauritius. Sjukdomen förekom också i Indien, Malaysia och Sri Lanka. I början av året introducerades diagnostik med nukleinsyrepåvisning och serologi, vilka fortfarande är under utvärdering eftersom antalet inkomna prov varit relativt litet. Ett tiotal fall bland resenärer som besökt Malaysia, Bali, Mauritius, Indien och Sri Lanka diagnostiserades under året.

Chikungunya är inte en anmälningspliktig sjukdom i Sverige.