Difteri klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.

Difteri är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år.
Siffrorna baseras på samtliga fall inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Blekinge 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg 0/00/00/00/01/0,350/00/01/0,350/00/00/0
Halland 0/00/00/00/00/01/0,311/0,310/00/01/0,330/0
Jämtland 0/00/00/00/00/00/00/01/0,790/00/00/0
Jönköping 0/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,290/0
Kalmar 0/00/00/00/01/0,410/01/0,410/00/00/00/0
Kronoberg 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Norrbotten 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Skåne 1/0,070/00/00/00/00/00/01/0,081/0,080/00/0
Stockholm 0/00/00/00/00/00/00/01/0,040/00/00/0
Södermanland 0/02/0,660/01/0,340/00/00/00/00/00/00/0
Uppsala 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Värmland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västerbotten 0/00/00/00/00/01/0,370/00/00/00/00/0
Västernorrland 0/00/00/00/01/0,411/0,411/0,411/0,410/00/00/0
Västmanland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland 0/02/0,110/03/0,171/0,061/0,061/0,064/0,242/0,120/02/0,12
Örebro 0/00/00/00/01/0,330/00/00/00/00/00/0
Östergötland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Totalt1/0,014/0,040/04/0,045/0,054/0,044/0,049/0,093/0,032/0,022/0,02