Difteri klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.

Difteri är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år.
Siffrorna baseras på samtliga fall inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Blekinge0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gotland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg0/00/00/01/0,340/00/01/0,350/00/00/00/0
Halland0/00/00/00/01/0,301/0,310/00/01/0,320/00/0
Jämtland0/00/00/00/00/00/01/0,780/00/00/00/0
Jönköping0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,290/00/0
Kalmar0/00/00/01/0,400/01/0,410/00/00/00/00/0
Kronoberg0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Norrbotten0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Skåne1/0,070/00/00/00/00/01/0,071/0,070/00/01/0,07
Stockholm0/00/00/00/00/00/01/0,040/00/00/00/0
Södermanland0/00/01/0,330/00/00/00/00/00/00/00/0
Uppsala0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Värmland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västerbotten0/00/00/00/01/0,370/00/00/00/00/00/0
Västernorrland0/00/00/01/0,401/0,401/0,401/0,410/00/00/00/0
Västmanland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland1/0,050/03/0,171/0,051/0,051/0,054/0,242/0,120/02/0,120/0
Örebro0/00/00/01/0,330/00/00/00/00/00/01/0,35
Östergötland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Totalt2/0,010/04/0,035/0,044/0,034/0,049/0,093/0,032/0,022/0,022/0,02