För diagnosen difteri krävs att toxinproduktion påvisas hos isolerad Corynebacterium diphtheriae- eller Coryne-bacterium ulcerans-stam. Toxinbestämning sker enligt Elek-metoden (diffusion i gel, så kallad mustaschplatta ) samt PCR-metoden (påvisande av eventuell toxingen).

Difteri är en ovanlig diagnos i Sverige. Totalt har endast 6 fall rapporterats sedan 2004. 2 fall av difteri rapporterades under 2011. De insjuknade var en 11-årig flicka och en 57-årig man.

Flickan hade nyligen flyttat till Sverige och var troligen smittad i Afrika. Hon hade insjuknat i tonsillit och från provmaterialet isolerades C. diphtheriae. Flickan var ovaccinerad. Även hennes övriga familjemedlemmar var ovaccinerade men fick antibiotikaprofylax och vaccinerades (se vårt nyhetsbrev Nr 8 2011).
Mannen är lantbrukare. Han insjuknade med en klinisk bild av luftvägsdifteri en vecka efter det att han högtrycksspolat en hästbox i sitt stall. Sjukdomen var orsakad av toxinproducerande C. ulcerans. Smittan med C. ulcerans är en zoonos och smittspridning mellan människor har inte beskrivits. C. ulcerans har tidigare kopplats mest till huddifteri men under de senaste åren har flera fall av luftvägsdifteri orsakad av denna patogen beskrivits från olika länder.

Mannens vaccinationsstatus var något osäker. Han var inte grundvaccinerad som barn, men hade möjligen fått någon enstaka dos i vuxen ålder.