Difteri ger som regel en svalginfektion men sjukdomen kan också ge infektion i huden. Vanliga komplikationer till sjukdomen är hjärtmuskelinflammation, nervförlamningar och njurskador.

För diagnosen difteri krävs att toxinproduktion påvisas hos isolerad Corynebacterium diphtheriae- eller Corynebacterium ulcerans-stam. Toxinbestämning sker med Elekmetoden (diffusion i gel, så kallad mustaschplatta) eller PCR-metod med påvisande av toxingen.

Difteri är en mycket ovanlig diagnos i Sverige. Endast 6 fall har rapporterats under perioden 2000-2011. Två var orsakade av C. diphtheriae och hos fyra påvisades toxinproducerande C. ulcerans. Tre personer hade klinisk bild av luftvägsdifteri.

Två fall av difteri rapporterades under 2012. De insjuknade var en 68-årig kvinna och en 75-årig man som hade smittats i Gambia. Kvinnan hade luftvägsdifteri och mannen huddifteri (med positiv odling även från svalget) orsakade av C. diphtheriae. Båda var ofullständigt vaccinerade.

Fallen illustrerar vikten av revidering av grundskyddet mot smittsamma sjukdomar inför utlandsresor, särskilt vid resor till exotiska resmål. Många äldre personer saknar ordentligt skydd mot difteri och stelkramp.