Under 2014 rapporterades inget fall av luftvägsdifteri. Tre fall av huddifteri anmäldes. Två av dem var män i 20-års ålder som smittats av C. diphtheriae under resor i Thailand. Det tredje fallet, en 65-årig man, smittades av C. ulcerans. Alla tre var vaccinerade.

Epidemiologisk trend

Luftvägsdifteri var vanlig i Sverige innan nationell vaccination infördes på 1940-talet, men har sedan dess blivit en mycket ovanlig diagnos. Endast fem fall har rapporterats under den senaste tioårsperioden. Ingen av dem som drabbades av luftvägsdifteri var fullständigt vaccinerad och de flesta hade smittats utomlands.

Anmälda fall av difteri 2005–2014
2005200620072008200920102011201220132014
Luftvägsdifteri 0 1 0 0 1 0 2 1 0 0
Huddifteri 0 0 0 1 0 0 0 1 2 3
Totalt 0 1 0 1 1 0 2 2 2 3

Sammanfattning

Luftvägsdifteri är en mycket ovanlig diagnos och inget fall rapporterades 2014. De fall av huddifteri vi sett de senaste åren beror på att vaccinet endast ger skydd mot allvarlig toxinutlöst sjukdom och inte mot att bli infekterad med difteribakterien.

Med tanke på smittrisken i andra länder bör grundskyddet mot difteri alltid ses över inför en utlandsresa och hos definierade riskgrupper såsom asylsökande från områden med låg vaccinationstäckning och vissa yrkesgrupper. En påfyllnadsdos rekommenderas vart 20:e år till alla vuxna.