Under 2009 anmäldes 186 fall av Entamoeba histolytica, vilket är en minskning med 31 % från året innan. Det är det lägsta antalet personer som anmälts på åtskilliga år. 11 personer (6 %) hade smittats i Sverige. De vanligaste länderna att bli infekterad i var Indien, Irak och Somalia.

Huvudparten av ovanstående E. histolytica-anmälningar är dock missvisande, då de grundar sig på mikroskopisk påvisning av morfologiskt oskiljaktiga E. histolytica/E. dispar-cystor. Species-differentiering med PCR av morfologiskt diagnostiserade fall som utfördes på SMI under 2009 påvisade E. dispar-DNA i fecesprov från 121 patienter, medan endast 11 patienter hade E. histolytica-DNA i feces. Metoder för species-differentiering är nu under uppbyggnad på flera parasitlaboratorier runt om i landet, vilket förhoppningsvis kommer att medföra en minskad överrapportering av E. histolytica på sikt.