Infektion med enterohemorragisk E. coli (EHEC) är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid misstänkt livsmedels- eller vattenburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen informeras, vid misstänkt djurkontakt görs anmälan även till länsveterinären. Infektion med enterohemorragisk E. coli är en smittspårningspliktig sjukdom.

Mellan åren 1997–2004 var bara fall med serotypen/gruppen O157 anmälningspliktiga. År 2004 uppdaterades smittskyddslagen och alla serogrupper av ehec blev anmälningspliktiga samt att det även gick att anmäla PCR-positiva fynd. På grund av detta går det inte att jämföra statistiken före och efter 2004.

Läs kvartalsrapport om ehec

1999

Totalt rapporterades 59 personer under 1999. Som smittländer angavs Sverige med 46 fall, Turkiet med fem fall samt Bulgarien, Egypten, Irak, Israel, Kuba, Spanien och USA med ett fall vardera. Majoriteten av de inhemska fallen (23 fall) var rapporterade från Västra Götaland. Av de anmälda personerna var 19 barn under 5 år. En anhopning av fall noterades under början av september i Göteborgsområdet. Trolig orsak var en gemensam måltid.