Infektion med enterohemorragisk E. coli (EHEC) är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid misstänkt livsmedels- eller vattenburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen informeras, vid misstänkt djurkontakt görs anmälan även till länsveterinären. Infektion med enterohemorragisk E. coli är en smittspårningspliktig sjukdom.

Mellan åren 1997–2004 var bara fall med serotypen/gruppen O157 anmälningspliktiga. År 2004 uppdaterades smittskyddslagen och alla serogrupper av ehec blev anmälningspliktiga samt att det även gick att anmäla PCR-positiva fynd. På grund av detta går det inte att jämföra statistiken före och efter 2004.

Läs kvartalsrapport om ehec

Tabellförklaring

I tabellen visas andelen fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Siffrorna baseras på samtliga fall per år.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

En orsak till att uppgift om smittland saknas kan vara att fallen inte rapporterats via en klinisk anmälan utan endast via en laboratorieanmälan.
Fall per år
Urval2021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997
Andel smittade i Sverige:83,0%81,0%55,0%70,0%59,0%73,0%58,0%61,0%46,0%51,0%51,0%58,0%52,0%48,0%59,0%68,0%78,0%58,0%74,0%84,0%65,0%67,0%67,0%67,0%83,0%
Andel smittade utomlands:7,0%16,0%44,0%29,0%40,0%25,0%41,0%36,0%52,0%48,0%48,0%40,0%43,0%51,0%38,0%32,0%22,0%31,0%22,0%12,0%28,0%32,0%20,0%24,0%12,0%
Andel som saknar uppgift:10,0%3,0%1,0%1,0%1,0%2,0%1,0%3,0%2,0%1,0%1,0%2,0%5,0%1,0%3,0%0,0%0,0%11,0%4,0%4,0%7,0%1,0%13,0%9,0%5,0%

Nedan finns en sammanställning som visar antalet fall per år sedan 1997. Siffrorna visar antal fall som rapporterats smittade i Sverige,
smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Dessutom visas de 15 vanligaste smittländerna respektive år.

År 1997

Totalt 143 rapporterade fall.

 • 118 (83,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 17 (12,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 8 (5,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Grekland - 7
 2. Turkiet - 5
 3. Tyskland - 1
 4. Storbritannien - 1
 5. Cypern - 1
 6. Spanien - 1
 7. Egypten - 1

År 1998

Totalt 78 rapporterade fall.

 • 52 (67,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 19 (24,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 7 (9,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Turkiet - 4
 2. Grekland - 4
 3. Kroatien - 1
 4. Frankrike - 1
 5. Spanien - 1
 6. Tanzania - 1
 7. Danmark - 1
 8. Irak - 1
 9. Nederländerna - 1
 10. Marocko - 1
 11. Etiopien - 1
 12. Finland - 1
 13. Italien - 1

År 1999

Totalt 69 rapporterade fall.

 • 46 (67,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 14 (20,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 9 (13,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Turkiet - 5
 2. Bulgarien - 2
 3. Irak - 1
 4. USA - 1
 5. Spanien - 1
 6. Egypten - 1
 7. Europa - 1
 8. Kuba - 1
 9. Israel - 1

År 2000

Totalt 95 rapporterade fall.

 • 64 (67,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 30 (32,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1 (1,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Spanien - 5
 2. Turkiet - 5
 3. Grekland - 4
 4. Tunisien - 2
 5. Storbritannien - 1
 6. USA - 1
 7. Tanzania - 1
 8. Libanon - 1
 9. Asien - 1
 10. Egypten - 1
 11. Kenya - 1
 12. Portugal - 1
 13. Luxemburg - 1
 14. Cypern - 1
 15. Gambia - 1

År 2001

Totalt 95 rapporterade fall.

 • 62 (65,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 27 (28,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 6 (7,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Turkiet - 7
 2. Egypten - 4
 3. Kroatien - 2
 4. Belgien - 2
 5. Malta - 2
 6. Tunisien - 2
 7. Spanien - 1
 8. Bulgarien - 1
 9. Portugal - 1
 10. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 1
 11. Marocko - 1
 12. Bosnien-Hercegovina - 1
 13. Kambodja - 1
 14. Indonesien - 1

År 2002

Totalt 129 rapporterade fall.

 • 108 (84,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 16 (12,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 5 (4,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Turkiet - 5
 2. Tunisien - 2
 3. Ryssland - 1
 4. Syrien - 1
 5. Spanien - 1
 6. Tanzania - 1
 7. Thailand - 1
 8. Tjeckien - 1
 9. Malta - 1
 10. Ungern - 1
 11. Peru - 1

År 2003

Totalt 72 rapporterade fall.

 • 53 (74,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 16 (22,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 3 (4,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Portugal - 3
 2. USA - 2
 3. Spanien - 2
 4. Danmark - 2
 5. Turkiet - 2
 6. Argentina - 1
 7. Frankrike - 1
 8. Utland - 1
 9. Bulgarien - 1
 10. Irak - 1

År 2004

Totalt 191 rapporterade fall.

 • 110 (58,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 59 (31,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 22 (11,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Turkiet - 17
 2. Bulgarien - 6
 3. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 6
 4. Egypten - 5
 5. Kroatien - 3
 6. Grekland - 3
 7. Rumänien - 2
 8. Portugal - 2
 9. Kina - 2
 10. Tunisien - 2
 11. Colombia - 1
 12. Storbritannien - 1
 13. Ryssland - 1
 14. Syrien - 1
 15. Somalia - 1

År 2005

Totalt 385 rapporterade fall.

 • 301 (78,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 83 (22,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Turkiet - 20
 2. Egypten - 11
 3. Thailand - 4
 4. Spanien - 4
 5. Bosnien - 3
 6. Danmark - 3
 7. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 2
 8. Iran - 2
 9. Tunisien - 2
 10. Gambia - 2
 11. Palestina - 2
 12. Bulgarien - 2
 13. Senegal - 2
 14. Marocko - 2
 15. Kroatien - 1

År 2006

Totalt 264 rapporterade fall.

 • 179 (68,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 85 (32,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Egypten - 12
 2. Turkiet - 9
 3. Tunisien - 6
 4. Grekland - 5
 5. Spanien - 4
 6. Kroatien - 3
 7. Thailand - 3
 8. Polen - 3
 9. Tyskland - 3
 10. Libanon - 3
 11. Serbien och Montenegro - 3
 12. Indien - 3
 13. Dominikanska republiken - 2
 14. Pakistan - 2
 15. Ghana - 2

År 2007

Totalt 261 rapporterade fall.

 • 155 (59,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 100 (38,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 6 (3,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Turkiet - 20
 2. Tunisien - 14
 3. Bulgarien - 8
 4. Kroatien - 6
 5. Egypten - 6
 6. Spanien - 5
 7. Cypern - 4
 8. Grekland - 4
 9. Serbien och Montenegro - 3
 10. Kap Verde - 2
 11. Thailand - 2
 12. Danmark - 2
 13. Iran - 2
 14. Bosnien-Hercegovina - 2
 15. Syrien - 2

År 2008

Totalt 304 rapporterade fall.

 • 147 (48,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 154 (51,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 3 (1,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Turkiet - 36
 2. Egypten - 19
 3. Mexico - 11
 4. Serbien och Montenegro - 9
 5. Grekland - 7
 6. Bulgarien - 5
 7. Thailand - 4
 8. Tunisien - 4
 9. Marocko - 4
 10. Italien - 4
 11. Kina - 3
 12. Bosnien-Hercegovina - 3
 13. Syrien - 3
 14. Spanien - 3
 15. Cypern - 3

År 2009

Totalt 227 rapporterade fall.

 • 119 (52,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 97 (43,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 11 (5,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Egypten - 22
 2. Turkiet - 20
 3. Tunisien - 6
 4. Thailand - 5
 5. Indien - 3
 6. Irak - 2
 7. Kina - 2
 8. Gambia - 2
 9. Bosnien-Hercegovina - 2
 10. Argentina - 2
 11. Serbien och Montenegro - 2
 12. Cypern - 2
 13. Israel - 2
 14. Italien - 2
 15. Ryssland - 1

År 2010

Totalt 334 rapporterade fall.

 • 195 (58,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 135 (40,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 4 (2,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Egypten - 40
 2. Turkiet - 20
 3. Tunisien - 9
 4. Spanien - 5
 5. Kroatien - 4
 6. Thailand - 4
 7. Syrien - 4
 8. Afghanistan - 3
 9. Tanzania - 3
 10. Grekland - 3
 11. Marocko - 3
 12. Indien - 3
 13. Rumänien - 2
 14. Frankrike - 2
 15. Irak - 2

År 2011

Totalt 478 rapporterade fall.

 • 243 (51,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 229 (48,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 6 (1,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Tyskland - 60
 2. Egypten - 38
 3. Turkiet - 37
 4. Irak - 9
 5. Marocko - 5
 6. Tanzania - 4
 7. Grekland - 4
 8. Rumänien - 4
 9. Thailand - 4
 10. Kosovo - 4
 11. Spanien - 4
 12. Italien - 4
 13. Storbritannien - 3
 14. Kina - 3
 15. Bosnien-Hercegovina - 3

År 2012

Totalt 472 rapporterade fall.

 • 241 (51,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 228 (48,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 3 (1,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Turkiet - 60
 2. Egypten - 43
 3. Spanien - 12
 4. Kosovo - 9
 5. Grekland - 8
 6. Thailand - 7
 7. Indien - 7
 8. Kenya - 6
 9. Polen - 4
 10. Tanzania - 4
 11. Tunisien - 4
 12. Italien - 4
 13. Kroatien - 3
 14. Irak - 3
 15. Kina - 3

År 2013

Totalt 550 rapporterade fall.

 • 253 (46,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 284 (52,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 13 (2,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Turkiet - 82
 2. Egypten - 45
 3. Spanien - 14
 4. Thailand - 11
 5. Indien - 9
 6. Marocko - 7
 7. Etiopien - 6
 8. Irak - 5
 9. Kosovo - 5
 10. Bulgarien - 5
 11. Portugal - 4
 12. Syrien - 4
 13. Tanzania - 4
 14. Tunisien - 4
 15. Kenya - 4

År 2014

Totalt 472 rapporterade fall.

 • 289 (61,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 172 (36,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 11 (3,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Turkiet - 42
 2. Egypten - 15
 3. Tanzania - 9
 4. Thailand - 7
 5. Kosovo - 7
 6. Spanien - 7
 7. Irak - 6
 8. Indien - 4
 9. Italien - 4
 10. Polen - 3
 11. Bosnien-Hercegovina - 3
 12. Libanon - 3
 13. Marocko - 3
 14. Makedonien - 3
 15. Kenya - 3

År 2015

Totalt 551 rapporterade fall.

 • 320 (58,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 224 (41,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 7 (1,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Turkiet - 55
 2. Egypten - 19
 3. Spanien - 11
 4. Thailand - 9
 5. Kosovo - 9
 6. Grekland - 8
 7. Portugal - 6
 8. Irak - 6
 9. Tanzania - 5
 10. Iran - 4
 11. Peru - 4
 12. Frankrike - 4
 13. Dominikanska republiken - 4
 14. USA - 4
 15. Indien - 4

År 2016

Totalt 637 rapporterade fall.

 • 465 (73,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 157 (25,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 15 (2,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Turkiet - 20
 2. Spanien - 10
 3. Marocko - 8
 4. Thailand - 8
 5. Irak - 7
 6. Syrien - 5
 7. Grekland - 4
 8. Malaysia - 3
 9. Polen - 3
 10. Portugal - 3
 11. Bosnien-Hercegovina - 3
 12. Förenade arabemiraten - 3
 13. Tanzania - 3
 14. Libanon - 3
 15. Danmark - 3

År 2017

Totalt 504 rapporterade fall.

 • 296 (59,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 201 (40,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 7 (1,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Turkiet - 20
 2. Egypten - 17
 3. Spanien - 16
 4. Grekland - 9
 5. Marocko - 9
 6. Rumänien - 8
 7. Kosovo - 7
 8. Indien - 7
 9. Kroatien - 6
 10. Tanzania - 6
 11. Kap Verde - 5
 12. Irak - 4
 13. Bosnien-Hercegovina - 4
 14. Afrika - 4
 15. Cypern - 4

År 2018

Totalt 892 rapporterade fall.

 • 627 (70,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 258 (29,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 7 (1,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Turkiet - 50
 2. Egypten - 21
 3. Spanien - 18
 4. Grekland - 10
 5. Bosnien-Hercegovina - 7
 6. Kosovo - 7
 7. Tanzania - 6
 8. Thailand - 6
 9. Irak - 5
 10. Iran - 5
 11. Etiopien - 5
 12. Danmark - 5
 13. Kenya - 5
 14. Italien - 5
 15. Marocko - 4

År 2019

Totalt 755 rapporterade fall.

 • 414 (55,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 332 (44,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 9 (1,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Turkiet - 47
 2. Egypten - 40
 3. Spanien - 19
 4. Thailand - 16
 5. Tanzania - 13
 6. Grekland - 10
 7. Irak - 7
 8. Cypern - 7
 9. Storbritannien - 6
 10. Indonesien - 6
 11. Indien - 6
 12. Kroatien - 5
 13. Portugal - 5
 14. Libanon - 5
 15. Marocko - 5

År 2020

Totalt 491 rapporterade fall.

 • 396 (81,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 79 (16,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 16 (3,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Egypten - 10
 2. Thailand - 9
 3. Tanzania - 6
 4. Indien - 4
 5. Danmark - 3
 6. Turkiet - 3
 7. Etiopien - 3
 8. Afrika - 3
 9. Filippinerna - 3
 10. Marocko - 3
 11. Serbien - 2
 12. Dominikanska republiken - 2
 13. Gambia - 2
 14. Indonesien - 2
 15. Peru - 2

År 2021

Totalt 168 rapporterade fall.

 • 139 (83,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 12 (7,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 17 (10,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Irak - 3
 2. Polen - 2
 3. Tyskland - 1
 4. Ecuador - 1
 5. Förenade arabemiraten - 1
 6. Tanzania - 1
 7. Libanon - 1
 8. Egypten - 1
 9. Makedonien - 1
 10. Bangladesh - 1
 11. Kosovo - 1
 12. Indonesien - 1
 13. Indien - 1
 14. Italien - 1