Infektion med enterohemorragisk E. coli (EHEC) är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid misstänkt livsmedels- eller vattenburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen informeras, vid misstänkt djurkontakt görs anmälan även till länsveterinären. Infektion med enterohemorragisk E. coli är en smittspårningspliktig sjukdom.

Mellan åren 1997–2004 var bara fall med serotypen/gruppen O157 anmälningspliktiga. År 2004 uppdaterades smittskyddslagen och alla serogrupper av ehec blev anmälningspliktiga samt att det även gick att anmäla PCR-positiva fynd. På grund av detta går det inte att jämföra statistiken före och efter 2004.

Läs kvartalsrapport om ehec

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år.
Siffrorna baseras på samtliga fall inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Län/Regioner 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Blekinge2/1,258/5,019/5,634/2,505/3,153/1,914/2,597/4,583/1,966/3,912/1,30
Dalarna2/0,693/1,045/1,748/2,794/1,402/0,715/1,7919/6,855/1,807/2,524/1,44
Gotland2/3,351/1,672/3,370/02/3,441/1,740/00/00/00/07/12,22
Gävleborg13/4,5213/4,5219/6,6312/4,2015/5,2737/13,1227/9,6423/8,2736/13,0110/3,6214/5,06
Halland31/9,2838/11,3857/17,3058/17,8597/30,2869/21,9161/19,6365/21,1834/11,1730/9,9517/5,68
Jämtland2/1,520/04/3,071/0,776/4,660/04/3,153/2,371/0,7913/10,293/2,36
Jönköping26/7,1528/7,7036/9,9730/8,3957/16,1537/10,6333/9,5838/11,1334/10,0243/12,7228/8,31
Kalmar20/8,1430/12,2236/14,7119/7,8019/7,8422/9,2537/15,7035/14,9626/11,1311/4,714/1,71
Kronoberg16/7,9415/7,4423/11,5018/9,1114/7,1910/5,222/1,059/4,809/4,8411/5,9510/5,43
Norrbotten3/1,190/02/0,790/02/0,792/0,801/0,401/0,401/0,406/2,414/1,60
Skåne60/4,3569/5,0083/6,0936/2,6755/4,1541/3,1450/3,8762/4,8658/4,5974/5,9138/3,05
Stockholm32/1,3462/2,6053/2,2635/1,5152/2,2935/1,5639/1,7747/2,1741/1,9249/2,3443/2,09
Södermanland7/2,3511/3,6911/3,7314/4,806/2,086/2,112/0,714/1,445/1,823/1,102/0,73
Uppsala6/1,5610/2,6064/17,0014/3,794/1,1014/3,959/2,5710/2,896/1,757/2,067/2,08
Värmland8/2,8313/4,6011/3,9013/4,638/2,862/0,726/2,185/1,824/1,464/1,464/1,46
Västerbotten14/5,1527/9,9344/16,2842/15,6441/15,4211/4,1712/4,5722/8,4214/5,385/1,926/2,31
Västernorrland0/08/3,268/3,252/0,817/2,853/1,232/0,828/3,302/0,822/0,820/0
Västmanland1/0,365/1,812/0,734/1,471/0,374/1,511/0,387/2,704/1,565/1,962/0,79
Västra Götaland141/8,16316/18,30287/16,7897/5,73172/10,28198/12,00150/9,19160/9,90169/10,55165/10,37113/7,15
Örebro25/8,2047/15,4147/15,5439/13,040/03/1,034/1,380/04/1,414/1,426/2,14
Östergötland31/6,6551/10,9589/19,2858/12,6770/15,4851/11,4423/5,2025/5,7016/3,6823/5,3320/4,65
Totalt442/4,27755/7,31892/8,71504/4,98637/6,37551/5,59472/4,84550/5,70472/4,93478/5,04334/3,55