Infektion med enterohemorragisk E. coli (EHEC) är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid misstänkt livsmedels- eller vattenburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen informeras, vid misstänkt djurkontakt görs anmälan även till länsveterinären. Infektion med enterohemorragisk E. coli är en smittspårningspliktig sjukdom.

Mellan åren 1997–2004 var bara fall med serotypen/gruppen O157 anmälningspliktiga. År 2004 uppdaterades smittskyddslagen och alla serogrupper av ehec blev anmälningspliktiga samt att det även gick att anmäla PCR-positiva fynd. På grund av detta går det inte att jämföra statistiken före och efter 2004.

Läs kvartalsrapport om ehec

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år.
Siffrorna baseras på samtliga fall inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Län/Regioner 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Blekinge1/0,622/1,258/5,019/5,634/2,505/3,153/1,914/2,597/4,583/1,966/3,91
Dalarna0/02/0,693/1,045/1,748/2,794/1,402/0,715/1,7919/6,855/1,807/2,52
Gotland0/02/3,321/1,672/3,370/02/3,441/1,740/00/00/00/0
Gävleborg3/1,0414/4,8613/4,5219/6,6312/4,2015/5,2737/13,1227/9,6423/8,2736/13,0110/3,62
Halland11/3,2633/9,7938/11,3857/17,3058/17,8597/30,2869/21,9161/19,6365/21,1834/11,1730/9,95
Jämtland2/1,522/1,520/04/3,071/0,776/4,660/04/3,153/2,371/0,7913/10,29
Jönköping16/4,3829/7,9428/7,7036/9,9730/8,3957/16,1537/10,6333/9,5838/11,1334/10,0243/12,72
Kalmar8/3,2521/8,5330/12,2236/14,7119/7,8019/7,8422/9,2537/15,7035/14,9626/11,1311/4,71
Kronoberg3/1,4816/7,9115/7,4423/11,5018/9,1114/7,1910/5,222/1,059/4,809/4,8411/5,95
Norrbotten0/03/1,200/02/0,790/02/0,792/0,801/0,401/0,401/0,406/2,41
Skåne42/3,0266/4,7569/5,0083/6,0936/2,6755/4,1541/3,1450/3,8762/4,8658/4,5974/5,91
Stockholm7/0,2934/1,4262/2,6053/2,2635/1,5152/2,2935/1,5639/1,7747/2,1741/1,9249/2,34
Södermanland5/1,678/2,6711/3,6911/3,7314/4,806/2,086/2,112/0,714/1,445/1,823/1,10
Uppsala2/0,516/1,5410/2,6064/17,0014/3,794/1,1014/3,959/2,5710/2,896/1,757/2,06
Värmland0/08/2,8213/4,6011/3,9013/4,638/2,862/0,726/2,185/1,824/1,464/1,46
Västerbotten3/1,0915/5,4927/9,9344/16,2842/15,6441/15,4211/4,1712/4,5722/8,4214/5,385/1,92
Västernorrland2/0,810/08/3,268/3,252/0,817/2,853/1,232/0,828/3,302/0,822/0,82
Västmanland1/0,361/0,365/1,812/0,734/1,471/0,374/1,511/0,387/2,704/1,565/1,96
Västra Götaland39/2,24164/9,45316/18,30287/16,7897/5,73172/10,28198/12,00150/9,19160/9,90169/10,55165/10,37
Örebro12/3,9230/9,8147/15,4147/15,5439/13,040/03/1,034/1,380/04/1,414/1,42
Östergötland11/2,3535/7,4951/10,9589/19,2858/12,6770/15,4851/11,4423/5,2025/5,7016/3,6823/5,33
Totalt168/1,61491/4,73755/7,31892/8,71504/4,98637/6,37551/5,59472/4,84550/5,70472/4,93478/5,04