Infektion med enterohemorragisk E. coli (EHEC) är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid misstänkt livsmedels- eller vattenburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen informeras, vid misstänkt djurkontakt görs anmälan även till länsveterinären. Infektion med enterohemorragisk E. coli är en smittspårningspliktig sjukdom.

Mellan åren 1997–2004 var bara fall med serotypen/gruppen O157 anmälningspliktiga. År 2004 uppdaterades smittskyddslagen och alla serogrupper av ehec blev anmälningspliktiga samt att det även gick att anmäla PCR-positiva fynd. På grund av detta går det inte att jämföra statistiken före och efter 2004.

Läs kvartalsrapport om ehec

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år inom respektive län/region som rapporterats smittade utomlands.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Län/Regioner 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Blekinge0/01/0,620/00/01/0,622/1,260/00/03/1,961/0,650/0
Dalarna0/01/0,340/01/0,341/0,342/0,701/0,351/0,351/0,363/1,083/1,08
Gotland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg0/02/0,692/0,696/2,094/1,402/0,709/3,199/3,215/1,7915/5,423/1,08
Halland1/0,296/1,7817/5,0919/5,7633/10,1527/8,4233/10,4826/8,3644/14,3317/5,5810/3,31
Jämtland0/00/00/00/00/00/00/00/02/1,580/04/3,16
Jönköping0/03/0,828/2,2012/3,328/2,235/1,4110/2,874/1,1618/5,2715/4,4222/6,51
Kalmar1/0,402/0,817/2,851/0,404/1,644/1,658/3,366/2,547/2,9913/5,565/2,14
Kronoberg0/00/02/0,991/0,505/2,531/0,510/00/04/2,132/1,074/2,16
Norrbotten0/03/1,200/00/00/01/0,390/00/01/0,401/0,403/1,20
Skåne4/0,289/0,6425/1,8127/1,989/0,665/0,378/0,617/0,5425/1,9622/1,7435/2,79
Stockholm1/0,047/0,2932/1,3419/0,8117/0,7318/0,7917/0,7616/0,7223/1,0627/1,2626/1,24
Södermanland0/00/03/1,004/1,354/1,372/0,694/1,401/0,354/1,443/1,090/0
Uppsala2/0,511/0,258/2,083/0,795/1,350/02/0,562/0,577/2,025/1,462/0,59
Värmland0/04/1,4110/3,544/1,426/2,131/0,352/0,723/1,093/1,091/0,360/0
Västerbotten0/04/1,4613/4,7816/5,9219/7,0720/7,523/1,133/1,1417/6,516/2,301/0,38
Västernorrland0/00/02/0,811/0,400/00/02/0,821/0,413/1,230/02/0,82
Västmanland0/00/02/0,721/0,360/00/04/1,510/01/0,382/0,782/0,78
Västra Götaland3/0,1728/1,61158/9,1594/5,4945/2,6651/3,05103/6,2481/4,96104/6,4385/5,3191/5,72
Örebro0/04/1,3022/7,2117/5,6214/4,680/00/00/00/00/01/0,35
Östergötland0/04/0,8521/4,5132/6,9326/5,6816/3,5318/4,0312/2,7112/2,7410/2,3015/3,47
Totalt12/0,1179/0,76332/3,21258/2,52201/1,98157/1,57224/2,27172/1,76284/2,94228/2,38229/2,41