Infektion med enterohemorragisk E. coli (EHEC) är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid misstänkt livsmedels- eller vattenburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen informeras, vid misstänkt djurkontakt görs anmälan även till länsveterinären. Infektion med enterohemorragisk E. coli är en smittspårningspliktig sjukdom.

Mellan åren 1997–2004 var bara fall med serotypen/gruppen O157 anmälningspliktiga. År 2004 uppdaterades smittskyddslagen och alla serogrupper av ehec blev anmälningspliktiga samt att det även gick att anmäla PCR-positiva fynd. På grund av detta går det inte att jämföra statistiken före och efter 2004.

Läs kvartalsrapport om ehec

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i utomlands.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge0/00/01/0,650/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gotland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg0/00/00/00/00/00/00/03/1,080/01/0,361/0,360/0
Halland0/00/00/00/00/00/01/0,331/0,331/0,330/00/00/0
Jämtland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jönköping0/00/02/0,590/01/0,290/00/02/0,591/0,291/0,292/0,591/0,29
Kalmar0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kronoberg0/00/00/01/0,540/00/01/0,541/0,540/00/00/00/0
Norrbotten0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Skåne1/0,080/01/0,081/0,080/00/02/0,162/0,161/0,081/0,080/01/0,08
Stockholm2/0,090/03/0,140/00/04/0,190/01/0,043/0,140/03/0,142/0,09
Södermanland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Uppsala1/0,290/01/0,290/00/00/00/00/00/01/0,290/00/0
Värmland0/00/00/00/00/00/00/01/0,362/0,730/00/00/0
Västerbotten0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,380/0
Västernorrland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västmanland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland7/0,446/0,374/0,252/0,122/0,120/06/0,3715/0,946/0,373/0,188/0,5010/0,63
Örebro0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Östergötland0/01/0,230/00/01/0,232/0,461/0,231/0,231/0,230/02/0,460/0
Totalt11/0,117/0,0712/0,124/0,044/0,046/0,0611/0,1127/0,2815/0,157/0,0717/0,1814/0,14