Infektion med enterohemorragisk E. coli (EHEC) är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid misstänkt livsmedels- eller vattenburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen informeras, vid misstänkt djurkontakt görs anmälan även till länsveterinären. Infektion med enterohemorragisk E. coli är en smittspårningspliktig sjukdom.

Mellan åren 1997–2004 var bara fall med serotypen/gruppen O157 anmälningspliktiga. År 2004 uppdaterades smittskyddslagen och alla serogrupper av ehec blev anmälningspliktiga samt att det även gick att anmäla PCR-positiva fynd. På grund av detta går det inte att jämföra statistiken före och efter 2004.

Läs kvartalsrapport om ehec

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i utomlands.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna0/00/00/00/00/00/01/0,340/00/00/00/00/0
Gotland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg1/0,340/01/0,340/00/00/01/0,341/0,340/01/0,341/0,340/0
Halland2/0,601/0,307/2,120/00/01/0,300/01/0,301/0,301/0,305/1,510/0
Jämtland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jönköping2/0,550/01/0,271/0,270/00/01/0,276/1,660/00/01/0,270/0
Kalmar0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,400/00/00/0
Kronoberg0/00/00/00/00/01/0,500/00/00/00/00/00/0
Norrbotten0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Skåne0/02/0,140/01/0,073/0,224/0,292/0,148/0,582/0,143/0,222/0,140/0
Stockholm1/0,041/0,041/0,041/0,042/0,080/09/0,383/0,121/0,040/00/00/0
Södermanland0/00/00/01/0,330/00/02/0,670/00/00/01/0,330/0
Uppsala0/00/00/00/00/00/02/0,530/00/01/0,260/00/0
Värmland0/00/00/00/01/0,351/0,351/0,350/00/01/0,350/00/0
Västerbotten2/0,743/1,110/00/00/01/0,372/0,741/0,374/1,480/03/1,110/0
Västernorrland0/00/00/00/00/01/0,400/00/00/00/00/00/0
Västmanland0/00/00/00/00/00/00/01/0,360/00/00/00/0
Västra Götaland2/0,111/0,057/0,406/0,355/0,295/0,2911/0,6416/0,9317/0,9912/0,707/0,405/0,29
Örebro0/01/0,335/1,651/0,331/0,331/0,332/0,663/0,990/01/0,332/0,660/0
Östergötland3/0,641/0,215/1,081/0,213/0,641/0,214/0,868/1,734/0,860/02/0,430/0
Totalt13/0,1210/0,0927/0,2612/0,1115/0,1416/0,1538/0,3748/0,4630/0,2920/0,1924/0,235/0,04