Infektion med enterohemorragisk E. coli (EHEC) är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid misstänkt livsmedels- eller vattenburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen informeras, vid misstänkt djurkontakt görs anmälan även till länsveterinären. Infektion med enterohemorragisk E. coli är en smittspårningspliktig sjukdom.

Mellan åren 1997–2004 var bara fall med serotypen/gruppen O157 anmälningspliktiga. År 2004 uppdaterades smittskyddslagen och alla serogrupper av ehec blev anmälningspliktiga samt att det även gick att anmäla PCR-positiva fynd. På grund av detta går det inte att jämföra statistiken före och efter 2004.

Läs kvartalsrapport om ehec

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i utomlands.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gotland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg0/00/02/0,690/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Halland0/03/0,891/0,292/0,591/0,291/0,292/0,592/0,591/0,291/0,292/0,591/0,29
Jämtland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jönköping1/0,270/00/00/00/00/00/01/0,272/0,552/0,552/0,550/0
Kalmar0/02/0,810/00/00/00/01/0,400/02/0,810/01/0,401/0,40
Kronoberg0/00/00/00/00/00/01/0,490/00/00/01/0,490/0
Norrbotten0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Skåne2/0,143/0,212/0,143/0,211/0,070/02/0,146/0,432/0,142/0,141/0,071/0,07
Stockholm2/0,084/0,160/02/0,084/0,164/0,163/0,125/0,211/0,042/0,083/0,122/0,08
Södermanland0/01/0,330/01/0,331/0,330/00/00/00/00/00/00/0
Uppsala0/00/01/0,261/0,260/01/0,261/0,263/0,781/0,260/00/00/0
Värmland0/01/0,351/0,350/02/0,702/0,701/0,351/0,351/0,350/00/01/0,35
Västerbotten0/00/01/0,362/0,732/0,732/0,730/01/0,362/0,731/0,361/0,361/0,36
Västernorrland0/00/00/00/00/00/01/0,400/00/01/0,400/00/0
Västmanland0/00/00/00/00/00/00/00/00/02/0,720/00/0
Västra Götaland13/0,7517/0,988/0,4612/0,6910/0,576/0,3417/0,9826/1,5014/0,8111/0,6313/0,7511/0,63
Örebro2/0,653/0,982/0,650/00/01/0,328/2,624/1,310/00/02/0,650/0
Östergötland2/0,422/0,421/0,212/0,422/0,422/0,421/0,214/0,853/0,640/00/02/0,42
Totalt22/0,2136/0,3419/0,1825/0,2423/0,2219/0,1838/0,3653/0,5129/0,2822/0,2126/0,2520/0,19