Infektion med enterohemorragisk E. coli (EHEC) är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid misstänkt livsmedels- eller vattenburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen informeras, vid misstänkt djurkontakt görs anmälan även till länsveterinären. Infektion med enterohemorragisk E. coli är en smittspårningspliktig sjukdom.

Mellan åren 1997–2004 var bara fall med serotypen/gruppen O157 anmälningspliktiga. År 2004 uppdaterades smittskyddslagen och alla serogrupper av ehec blev anmälningspliktiga samt att det även gick att anmäla PCR-positiva fynd. På grund av detta går det inte att jämföra statistiken före och efter 2004.

Läs kvartalsrapport om ehec

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i utomlands.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge1/0,620/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna0/00/01/0,340/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gotland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg0/00/01/0,340/00/00/00/01/0,340/00/00/00/0
Halland3/0,892/0,590/01/0,290/00/00/00/00/00/00/00/0
Jämtland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jönköping0/00/01/0,270/00/00/00/02/0,540/00/00/00/0
Kalmar0/01/0,400/00/00/00/00/00/01/0,400/00/00/0
Kronoberg0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Norrbotten0/01/0,400/00/01/0,400/00/00/00/00/00/00/0
Skåne3/0,211/0,071/0,071/0,070/00/02/0,141/0,070/00/00/00/0
Stockholm5/0,202/0,080/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Södermanland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Uppsala0/00/01/0,250/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Värmland0/01/0,351/0,351/0,350/00/00/00/01/0,350/00/00/0
Västerbotten0/01/0,361/0,360/00/00/00/00/02/0,730/00/00/0
Västernorrland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västmanland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland10/0,577/0,406/0,340/01/0,050/00/02/0,111/0,051/0,050/00/0
Örebro2/0,651/0,320/00/00/00/00/00/00/01/0,320/00/0
Östergötland1/0,213/0,640/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Totalt25/0,2420/0,1913/0,123/0,022/0,010/02/0,016/0,055/0,042/0,010/00/0