Infektion med enterohemorragisk E. coli (EHEC) är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid misstänkt livsmedels- eller vattenburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen informeras, vid misstänkt djurkontakt görs anmälan även till länsveterinären. Infektion med enterohemorragisk E. coli är en smittspårningspliktig sjukdom.

Mellan åren 1997–2004 var bara fall med serotypen/gruppen O157 anmälningspliktiga. År 2004 uppdaterades smittskyddslagen och alla serogrupper av ehec blev anmälningspliktiga samt att det även gick att anmäla PCR-positiva fynd. På grund av detta går det inte att jämföra statistiken före och efter 2004.

Läs kvartalsrapport om ehec

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år inom respektive län/region som rapporterats smittade i Sverige.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Län/Regioner 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Blekinge1/0,621/0,628/5,019/5,632/1,253/1,893/1,913/1,943/1,962/1,315/3,26
Dalarna0/01/0,343/1,044/1,397/2,442/0,701/0,354/1,4318/6,492/0,724/1,44
Gotland0/02/3,321/1,672/3,370/02/3,441/1,740/00/00/00/0
Gävleborg2/0,6911/3,8211/3,8212/4,188/2,8013/4,5628/9,9318/6,4218/6,4721/7,597/2,53
Halland6/1,7827/8,0120/5,9937/11,2323/7,0868/21,2236/11,4335/11,2621/6,8417/5,5820/6,63
Jämtland2/1,522/1,520/04/3,071/0,776/4,660/04/3,151/0,791/0,799/7,12
Jönköping16/4,3825/6,8420/5,5023/6,3722/6,1545/12,7520/5,7421/6,1020/5,8616/4,7117/5,03
Kalmar7/2,8418/7,3123/9,3732/13,0715/6,1514/5,7714/5,8931/13,1517/7,2613/5,566/2,57
Kronoberg3/1,4815/7,4112/5,9522/11,0013/6,5813/6,6710/5,222/1,055/2,677/3,767/3,79
Norrbotten0/00/00/02/0,790/01/0,392/0,800/00/00/02/0,80
Skåne37/2,6654/3,8844/3,1955/4,0327/2,0050/3,7733/2,5342/3,2537/2,9036/2,8539/3,11
Stockholm5/0,2023/0,9628/1,1734/1,4518/0,7734/1,4918/0,8023/1,0424/1,1014/0,6523/1,10
Södermanland4/1,338/2,678/2,687/2,3710/3,434/1,382/0,701/0,350/02/0,723/1,10
Uppsala0/05/1,282/0,5261/16,209/2,434/1,1012/3,387/2,003/0,861/0,295/1,47
Värmland0/04/1,412/0,707/2,487/2,496/2,140/03/1,092/0,733/1,094/1,46
Västerbotten3/1,0911/4,0214/5,1528/10,3623/8,5621/7,898/3,039/3,435/1,918/3,074/1,54
Västernorrland2/0,810/06/2,447/2,851/0,407/2,851/0,411/0,415/2,062/0,820/0
Västmanland1/0,361/0,363/1,081/0,364/1,471/0,370/01/0,386/2,312/0,783/1,18
Västra Götaland29/1,67132/7,61155/8,98193/11,2851/3,01119/7,1195/5,7669/4,2255/3,4084/5,2474/4,65
Örebro12/3,9226/8,5025/8,2030/9,9223/7,690/03/1,034/1,380/04/1,413/1,06
Östergötland11/2,3530/6,4229/6,2257/12,3432/6,9952/11,5033/7,4011/2,4813/2,966/1,388/1,85
Totalt141/1,35396/3,81414/4,00627/6,12296/2,92465/4,65320/3,24289/2,96253/2,62241/2,52243/2,56