Infektion med enterohemorragisk E. coli (EHEC) är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid misstänkt livsmedels- eller vattenburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen informeras, vid misstänkt djurkontakt görs anmälan även till länsveterinären. Infektion med enterohemorragisk E. coli är en smittspårningspliktig sjukdom.

Mellan åren 1997–2004 var bara fall med serotypen/gruppen O157 anmälningspliktiga. År 2004 uppdaterades smittskyddslagen och alla serogrupper av ehec blev anmälningspliktiga samt att det även gick att anmäla PCR-positiva fynd. På grund av detta går det inte att jämföra statistiken före och efter 2004.

Läs kvartalsrapport om ehec

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i Sverige.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge3/1,950/00/00/00/00/00/01/0,650/00/00/01/0,65
Dalarna0/00/00/00/00/01/0,362/0,720/00/01/0,360/00/0
Gotland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg0/00/00/00/00/01/0,362/0,720/01/0,360/03/1,080/0
Halland0/00/01/0,333/0,990/03/0,994/1,321/0,332/0,665/1,650/01/0,33
Jämtland0/00/00/00/00/01/0,790/05/3,950/02/1,581/0,790/0
Jönköping0/01/0,292/0,591/0,291/0,294/1,181/0,294/1,181/0,290/00/02/0,59
Kalmar0/00/00/00/00/02/0,851/0,423/1,280/00/00/00/0
Kronoberg0/00/01/0,540/00/00/00/02/1,083/1,621/0,540/00/0
Norrbotten0/00/00/00/00/01/0,401/0,400/00/00/00/00/0
Skåne0/01/0,071/0,074/0,310/05/0,391/0,0715/1,197/0,552/0,152/0,151/0,07
Stockholm0/01/0,040/00/01/0,044/0,195/0,232/0,094/0,193/0,143/0,140/0
Södermanland0/00/00/00/00/02/0,730/00/00/00/01/0,360/0
Uppsala0/00/00/00/00/00/00/00/03/0,880/01/0,291/0,29
Värmland0/00/00/00/00/02/0,732/0,730/00/00/00/00/0
Västerbotten0/00/00/00/00/01/0,380/03/1,150/00/00/00/0
Västernorrland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västmanland0/00/00/00/00/02/0,780/00/00/01/0,390/00/0
Västra Götaland0/02/0,124/0,255/0,316/0,3713/0,818/0,5010/0,629/0,569/0,565/0,313/0,18
Örebro0/00/00/00/00/01/0,350/00/01/0,351/0,350/00/0
Östergötland0/00/00/00/01/0,230/01/0,230/00/04/0,920/02/0,46
Totalt3/0,035/0,059/0,0913/0,139/0,0943/0,4528/0,2946/0,4831/0,3229/0,3016/0,1611/0,11