Infektion med enterohemorragisk E. coli (EHEC) är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid misstänkt livsmedels- eller vattenburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen informeras, vid misstänkt djurkontakt görs anmälan även till länsveterinären. Infektion med enterohemorragisk E. coli är en smittspårningspliktig sjukdom.

Mellan åren 1997–2004 var bara fall med serotypen/gruppen O157 anmälningspliktiga. År 2004 uppdaterades smittskyddslagen och alla serogrupper av ehec blev anmälningspliktiga samt att det även gick att anmäla PCR-positiva fynd. På grund av detta går det inte att jämföra statistiken före och efter 2004.

Läs kvartalsrapport om ehec

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i Sverige.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge0/00/00/00/00/00/03/1,960/00/00/00/00/0
Dalarna0/00/00/00/00/06/2,1611/3,960/00/00/01/0,360/0
Gotland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg0/01/0,350/01/0,353/1,074/1,434/1,432/0,711/0,351/0,350/01/0,35
Halland1/0,321/0,320/01/0,323/0,970/00/08/2,600/02/0,655/1,620/0
Jämtland1/0,790/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jönköping2/0,580/00/00/03/0,875/1,463/0,871/0,291/0,292/0,580/03/0,87
Kalmar3/1,280/00/00/00/02/0,851/0,424/1,711/0,423/1,282/0,851/0,42
Kronoberg0/00/00/00/00/00/02/1,061/0,530/01/0,531/0,530/0
Norrbotten0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Skåne0/01/0,071/0,072/0,155/0,393/0,234/0,319/0,705/0,397/0,540/00/0
Stockholm0/00/00/00/00/02/0,098/0,366/0,275/0,231/0,041/0,041/0,04
Södermanland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Uppsala0/00/00/00/00/01/0,280/00/00/00/01/0,281/0,28
Värmland0/00/00/00/00/00/02/0,730/00/00/00/00/0
Västerbotten1/0,382/0,761/0,380/00/01/0,380/00/00/00/00/00/0
Västernorrland0/01/0,410/00/00/00/02/0,822/0,820/00/00/00/0
Västmanland2/0,770/00/00/02/0,770/00/00/02/0,770/00/00/0
Västra Götaland2/0,121/0,061/0,060/02/0,127/0,437/0,4313/0,8011/0,685/0,303/0,183/0,18
Örebro0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Östergötland0/00/00/00/00/00/04/0,915/1,142/0,452/0,450/00/0
Totalt12/0,127/0,073/0,034/0,0418/0,1831/0,3251/0,5251/0,5228/0,2924/0,2414/0,1410/0,10