Infektion med enterohemorragisk E. coli (EHEC) är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid misstänkt livsmedels- eller vattenburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen informeras, vid misstänkt djurkontakt görs anmälan även till länsveterinären. Infektion med enterohemorragisk E. coli är en smittspårningspliktig sjukdom.

Mellan åren 1997–2004 var bara fall med serotypen/gruppen O157 anmälningspliktiga. År 2004 uppdaterades smittskyddslagen och alla serogrupper av ehec blev anmälningspliktiga samt att det även gick att anmäla PCR-positiva fynd. På grund av detta går det inte att jämföra statistiken före och efter 2004.

Läs kvartalsrapport om ehec

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i Sverige.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge0/00/00/00/01/0,630/01/0,630/00/01/0,630/00/0
Dalarna0/00/02/0,700/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gotland0/00/00/00/00/01/1,720/00/00/01/1,720/00/0
Gävleborg0/00/02/0,701/0,351/0,351/0,351/0,353/1,051/0,352/0,700/01/0,35
Halland6/1,8710/3,129/2,807/2,187/2,183/0,934/1,245/1,564/1,246/1,875/1,562/0,62
Jämtland0/00/00/02/1,550/01/0,771/0,772/1,550/00/00/00/0
Jönköping1/0,288/2,266/1,702/0,560/01/0,286/1,704/1,133/0,851/0,287/1,986/1,70
Kalmar2/0,823/1,231/0,410/01/0,411/0,412/0,822/0,822/0,820/00/00/0
Kronoberg0/01/0,511/0,515/2,561/0,511/0,510/02/1,020/01/0,511/0,510/0
Norrbotten0/00/01/0,390/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Skåne7/0,523/0,225/0,371/0,073/0,224/0,307/0,522/0,157/0,526/0,453/0,222/0,15
Stockholm0/01/0,043/0,132/0,081/0,042/0,081/0,043/0,1313/0,575/0,223/0,130/0
Södermanland0/01/0,340/00/00/01/0,340/00/01/0,340/01/0,340/0
Uppsala0/01/0,272/0,550/00/00/00/00/00/00/01/0,270/0
Värmland0/00/01/0,351/0,351/0,351/0,350/01/0,350/01/0,350/00/0
Västerbotten0/00/01/0,372/0,754/1,502/0,752/0,750/05/1,881/0,372/0,752/0,75
Västernorrland4/1,622/0,810/00/00/00/00/00/01/0,400/00/00/0
Västmanland0/00/00/00/00/00/01/0,370/00/00/00/00/0
Västra Götaland10/0,5919/1,1320/1,197/0,416/0,3510/0,599/0,5310/0,599/0,532/0,119/0,538/0,47
Örebro0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Östergötland5/1,109/1,994/0,882/0,442/0,444/0,886/1,322/0,444/0,887/1,544/0,883/0,66
Totalt35/0,3558/0,5858/0,5832/0,3228/0,2833/0,3341/0,4136/0,3650/0,5034/0,3436/0,3624/0,24