Infektion med enterohemorragisk E. coli (EHEC) är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid misstänkt livsmedels- eller vattenburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen informeras, vid misstänkt djurkontakt görs anmälan även till länsveterinären. Infektion med enterohemorragisk E. coli är en smittspårningspliktig sjukdom.

Mellan åren 1997–2004 var bara fall med serotypen/gruppen O157 anmälningspliktiga. År 2004 uppdaterades smittskyddslagen och alla serogrupper av ehec blev anmälningspliktiga samt att det även gick att anmäla PCR-positiva fynd. På grund av detta går det inte att jämföra statistiken före och efter 2004.

Läs kvartalsrapport om ehec

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i Sverige.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge0/03/1,871/0,622/1,250/02/1,250/01/0,620/00/00/00/0
Dalarna0/00/00/00/00/01/0,341/0,341/0,340/00/01/0,340/0
Gotland0/00/01/1,680/00/00/00/01/1,680/00/00/00/0
Gävleborg2/0,691/0,340/00/00/00/00/07/2,442/0,690/00/00/0
Halland2/0,600/01/0,300/02/0,605/1,517/2,1214/4,253/0,910/01/0,302/0,60
Jämtland0/00/02/1,530/00/00/01/0,761/0,760/00/00/00/0
Jönköping1/0,272/0,550/00/01/0,271/0,275/1,386/1,664/1,101/0,272/0,550/0
Kalmar0/00/00/02/0,812/0,812/0,813/1,2215/6,132/0,812/0,812/0,812/0,81
Kronoberg2/1,001/0,500/02/1,000/01/0,504/2,001/0,500/08/4,000/03/1,50
Norrbotten0/01/0,390/00/00/00/00/01/0,390/00/00/00/0
Skåne1/0,071/0,076/0,445/0,363/0,221/0,0710/0,7320/1,460/06/0,441/0,071/0,07
Stockholm2/0,080/02/0,082/0,082/0,081/0,042/0,0812/0,515/0,212/0,083/0,121/0,04
Södermanland0/00/00/00/01/0,330/00/05/1,691/0,330/00/00/0
Uppsala0/00/00/00/00/00/033/8,7622/5,843/0,791/0,260/02/0,53
Värmland1/0,350/00/01/0,351/0,350/00/04/1,420/00/00/00/0
Västerbotten0/01/0,371/0,370/03/1,116/2,222/0,745/1,854/1,483/1,112/0,741/0,37
Västernorrland0/00/00/00/00/00/02/0,815/2,030/00/00/00/0
Västmanland0/00/00/00/00/00/00/01/0,360/00/00/00/0
Västra Götaland5/0,293/0,179/0,526/0,355/0,297/0,4041/2,3966/3,8625/1,4613/0,768/0,465/0,29
Örebro0/01/0,332/0,663/0,990/03/0,995/1,656/1,987/2,311/0,330/02/0,66
Östergötland2/0,433/0,643/0,643/0,644/0,866/1,297/1,5117/3,685/1,085/1,080/02/0,43
Totalt18/0,1717/0,1628/0,2726/0,2524/0,2336/0,35123/1,20211/2,0661/0,5942/0,4120/0,1921/0,20