Infektion med enterohemorragisk E. coli (EHEC) är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid misstänkt livsmedels- eller vattenburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen informeras, vid misstänkt djurkontakt görs anmälan även till länsveterinären. Infektion med enterohemorragisk E. coli är en smittspårningspliktig sjukdom.

Mellan åren 1997–2004 var bara fall med serotypen/gruppen O157 anmälningspliktiga. År 2004 uppdaterades smittskyddslagen och alla serogrupper av ehec blev anmälningspliktiga samt att det även gick att anmäla PCR-positiva fynd. På grund av detta går det inte att jämföra statistiken före och efter 2004.

Läs kvartalsrapport om ehec

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i Sverige.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge0/00/01/0,620/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna0/00/00/00/00/00/01/0,340/00/00/00/00/0
Gotland0/00/00/00/00/00/01/1,660/01/1,660/00/00/0
Gävleborg0/01/0,344/1,391/0,340/00/00/02/0,691/0,341/0,340/01/0,34
Halland5/1,482/0,590/01/0,292/0,593/0,893/0,894/1,182/0,592/0,592/0,591/0,29
Jämtland0/00/00/00/00/00/01/0,760/01/0,760/00/00/0
Jönköping2/0,541/0,270/03/0,824/1,091/0,273/0,823/0,822/0,543/0,820/03/0,82
Kalmar0/01/0,401/0,402/0,811/0,401/0,404/1,626/2,430/01/0,401/0,400/0
Kronoberg0/01/0,490/00/02/0,982/0,981/0,493/1,481/0,495/2,470/00/0
Norrbotten0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Skåne2/0,141/0,071/0,073/0,215/0,357/0,508/0,579/0,646/0,436/0,433/0,213/0,21
Stockholm3/0,123/0,121/0,042/0,080/02/0,085/0,202/0,082/0,082/0,081/0,040/0
Södermanland0/00/00/01/0,330/01/0,330/01/0,334/1,330/00/01/0,33
Uppsala0/00/00/00/01/0,250/02/0,510/00/02/0,510/00/0
Värmland0/00/00/01/0,350/00/00/02/0,700/01/0,350/00/0
Västerbotten2/0,730/01/0,360/01/0,362/0,731/0,361/0,362/0,730/00/01/0,36
Västernorrland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västmanland0/00/00/00/00/00/01/0,360/00/00/00/00/0
Västra Götaland11/0,636/0,346/0,344/0,2311/0,636/0,3411/0,6326/1,4915/0,8613/0,7410/0,5713/0,74
Örebro1/0,322/0,651/0,320/01/0,321/0,324/1,303/0,985/1,633/0,982/0,653/0,98
Östergötland9/1,925/1,072/0,420/00/01/0,212/0,420/04/0,853/0,643/0,641/0,21
Totalt35/0,3323/0,2218/0,1718/0,1728/0,2627/0,2648/0,4662/0,5946/0,4442/0,4022/0,2127/0,26