Infektion med enterohemorragisk E. coli (EHEC) är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid misstänkt livsmedels- eller vattenburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen informeras, vid misstänkt djurkontakt görs anmälan även till länsveterinären. Infektion med enterohemorragisk E. coli är en smittspårningspliktig sjukdom.

Mellan åren 1997–2004 var bara fall med serotypen/gruppen O157 anmälningspliktiga. År 2004 uppdaterades smittskyddslagen och alla serogrupper av ehec blev anmälningspliktiga samt att det även gick att anmäla PCR-positiva fynd. På grund av detta går det inte att jämföra statistiken före och efter 2004.

Läs kvartalsrapport om ehec

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge0/00/01/0,650/00/01/0,650/00/00/00/00/00/0
Dalarna0/00/00/00/03/1,080/00/00/00/01/0,360/00/0
Gotland0/00/00/00/00/00/04/6,981/1,740/01/1,741/1,740/0
Gävleborg0/00/00/00/00/01/0,364/1,446/2,161/0,361/0,361/0,360/0
Halland0/00/00/00/01/0,331/0,335/1,677/2,332/0,660/00/01/0,33
Jämtland0/00/00/00/00/00/00/01/0,780/02/1,570/00/0
Jönköping0/00/03/0,892/0,591/0,292/0,591/0,297/2,075/1,483/0,892/0,592/0,59
Kalmar1/0,420/00/00/00/00/00/00/01/0,421/0,420/01/0,42
Kronoberg1/0,540/03/1,631/0,540/00/01/0,542/1,080/01/0,541/0,540/0
Norrbotten0/00/00/00/00/02/0,800/01/0,400/01/0,400/00/0
Skåne6/0,481/0,083/0,241/0,085/0,402/0,163/0,249/0,726/0,481/0,080/01/0,08
Stockholm3/0,140/05/0,242/0,090/07/0,345/0,244/0,194/0,191/0,047/0,345/0,24
Södermanland0/00/00/00/00/00/00/02/0,730/00/00/00/0
Uppsala1/0,290/01/0,290/00/00/01/0,291/0,290/01/0,292/0,590/0
Värmland0/00/00/01/0,360/00/00/01/0,362/0,730/00/00/0
Västerbotten0/00/00/00/00/00/03/1,151/0,381/0,380/01/0,380/0
Västernorrland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västmanland0/00/00/01/0,390/00/00/00/00/00/00/01/0,39
Västra Götaland7/0,447/0,446/0,375/0,313/0,180/013/0,8224/1,518/0,5017/1,0712/0,7511/0,69
Örebro0/00/00/00/00/00/04/1,422/0,710/00/00/00/0
Östergötland0/02/0,461/0,230/01/0,236/1,393/0,693/0,691/0,231/0,232/0,460/0
Totalt19/0,2010/0,1023/0,2413/0,1314/0,1422/0,2347/0,4972/0,7631/0,3232/0,3429/0,3022/0,23