Infektion med enterohemorragisk E. coli (EHEC) är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid misstänkt livsmedels- eller vattenburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen informeras, vid misstänkt djurkontakt görs anmälan även till länsveterinären. Infektion med enterohemorragisk E. coli är en smittspårningspliktig sjukdom.

Mellan åren 1997–2004 var bara fall med serotypen/gruppen O157 anmälningspliktiga. År 2004 uppdaterades smittskyddslagen och alla serogrupper av ehec blev anmälningspliktiga samt att det även gick att anmäla PCR-positiva fynd. På grund av detta går det inte att jämföra statistiken före och efter 2004.

Läs kvartalsrapport om ehec

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge4/2,610/00/00/00/00/00/01/0,650/00/00/01/0,65
Dalarna0/00/00/00/00/02/0,722/0,720/01/0,361/0,361/0,360/0
Gotland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg0/01/0,360/00/00/02/0,722/0,720/01/0,360/04/1,440/0
Halland0/00/01/0,333/0,995/1,653/0,994/1,323/0,994/1,325/1,651/0,331/0,33
Jämtland0/00/00/00/01/0,791/0,793/2,375/3,950/02/1,581/0,790/0
Jönköping1/0,298/2,362/0,591/0,296/1,778/2,362/0,599/2,661/0,293/0,880/02/0,59
Kalmar0/00/00/00/01/0,425/2,142/0,853/1,280/00/00/00/0
Kronoberg0/00/01/0,540/00/01/0,540/02/1,084/2,163/1,620/00/0
Norrbotten0/00/00/00/00/02/0,804/1,610/00/00/00/00/0
Skåne0/01/0,071/0,074/0,3113/1,0310/0,797/0,5521/1,6712/0,952/0,152/0,151/0,07
Stockholm3/0,141/0,041/0,041/0,044/0,1910/0,4710/0,473/0,144/0,195/0,235/0,232/0,09
Södermanland0/00/00/00/00/02/0,730/00/00/00/01/0,360/0
Uppsala0/00/00/00/00/01/0,290/00/03/0,881/0,291/0,291/0,29
Värmland0/00/00/00/00/02/0,732/0,730/00/00/00/00/0
Västerbotten0/00/00/00/00/01/0,380/03/1,150/00/00/01/0,38
Västernorrland0/00/00/00/00/01/0,410/00/00/01/0,410/00/0
Västmanland0/01/0,390/00/00/02/0,781/0,390/00/01/0,390/00/0
Västra Götaland15/0,947/0,445/0,319/0,5626/1,6322/1,3813/0,8117/1,0617/1,0614/0,889/0,5611/0,69
Örebro0/00/00/00/00/01/0,350/01/0,351/0,351/0,350/00/0
Östergötland1/0,231/0,231/0,230/03/0,690/03/0,694/0,921/0,234/0,921/0,234/0,92
Totalt24/0,2520/0,2112/0,1218/0,1859/0,6276/0,8055/0,5872/0,7549/0,5143/0,4526/0,2724/0,25