Infektion med enterohemorragisk E. coli (EHEC) är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid misstänkt livsmedels- eller vattenburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen informeras, vid misstänkt djurkontakt görs anmälan även till länsveterinären. Infektion med enterohemorragisk E. coli är en smittspårningspliktig sjukdom.

Mellan åren 1997–2004 var bara fall med serotypen/gruppen O157 anmälningspliktiga. År 2004 uppdaterades smittskyddslagen och alla serogrupper av ehec blev anmälningspliktiga samt att det även gick att anmäla PCR-positiva fynd. På grund av detta går det inte att jämföra statistiken före och efter 2004.

Läs kvartalsrapport om ehec

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i utomlands.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna0/00/00/00/00/01/0,360/00/01/0,360/01/0,360/0
Gotland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg0/01/0,360/00/00/01/0,360/00/00/00/01/0,360/0
Halland0/00/00/00/05/1,650/00/02/0,662/0,660/01/0,330/0
Jämtland0/00/00/00/01/0,790/03/2,370/00/00/00/00/0
Jönköping1/0,297/2,070/00/05/1,474/1,181/0,292/0,590/02/0,590/00/0
Kalmar0/00/00/00/01/0,423/1,281/0,420/00/00/00/00/0
Kronoberg0/00/00/00/00/01/0,540/00/01/0,542/1,080/00/0
Norrbotten0/00/00/00/00/01/0,402/0,800/00/00/00/00/0
Skåne0/00/00/00/013/1,035/0,396/0,476/0,475/0,390/00/00/0
Stockholm3/0,140/01/0,041/0,043/0,146/0,285/0,231/0,040/02/0,092/0,092/0,09
Södermanland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Uppsala0/00/00/00/00/01/0,290/00/00/01/0,290/00/0
Värmland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västerbotten0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,38
Västernorrland0/00/00/00/00/01/0,410/00/00/01/0,410/00/0
Västmanland0/01/0,390/00/00/00/01/0,390/00/00/00/00/0
Västra Götaland15/0,945/0,311/0,064/0,2520/1,259/0,565/0,317/0,448/0,505/0,314/0,258/0,50
Örebro0/00/00/00/00/00/00/01/0,350/00/00/00/0
Östergötland1/0,231/0,231/0,230/02/0,460/02/0,464/0,921/0,230/01/0,232/0,46
Totalt20/0,2115/0,153/0,035/0,0550/0,5233/0,3426/0,2723/0,2418/0,1813/0,1310/0,1013/0,13