Infektion med enterohemorragisk E. coli (EHEC) är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid misstänkt livsmedels- eller vattenburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen informeras, vid misstänkt djurkontakt görs anmälan även till länsveterinären. Infektion med enterohemorragisk E. coli är en smittspårningspliktig sjukdom.

Mellan åren 1997–2004 var bara fall med serotypen/gruppen O157 anmälningspliktiga. År 2004 uppdaterades smittskyddslagen och alla serogrupper av ehec blev anmälningspliktiga samt att det även gick att anmäla PCR-positiva fynd. På grund av detta går det inte att jämföra statistiken före och efter 2004.

Läs kvartalsrapport om ehec

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge0/00/00/00/00/02/1,310/00/00/01/0,650/00/0
Dalarna0/02/0,720/00/00/00/00/02/0,721/0,360/00/00/0
Gotland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg0/00/01/0,362/0,720/02/0,725/1,809/3,251/0,369/3,253/1,084/1,44
Halland4/1,311/0,321/0,321/0,322/0,652/0,652/0,656/1,975/1,641/0,325/1,644/1,31
Jämtland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,79
Jönköping2/0,581/0,297/2,060/00/03/0,883/0,887/2,066/1,763/0,882/0,580/0
Kalmar1/0,422/0,850/01/0,422/0,852/0,853/1,283/1,283/1,289/3,850/00/0
Kronoberg0/00/00/00/03/1,612/1,071/0,530/00/03/1,610/00/0
Norrbotten0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,400/0
Skåne2/0,151/0,073/0,236/0,475/0,3915/1,1810/0,795/0,392/0,156/0,471/0,072/0,15
Stockholm2/0,092/0,092/0,095/0,234/0,183/0,146/0,285/0,232/0,097/0,323/0,140/0
Södermanland1/0,361/0,360/00/00/01/0,360/01/0,360/01/0,360/00/0
Uppsala1/0,290/01/0,290/00/00/01/0,292/0,581/0,290/00/00/0
Värmland0/00/00/00/00/00/01/0,360/01/0,362/0,730/00/0
Västerbotten1/0,381/0,380/00/00/01/0,380/05/1,925/1,921/0,380/00/0
Västernorrland0/00/00/00/00/01/0,411/0,410/00/00/00/00/0
Västmanland0/00/00/00/02/0,781/0,391/0,390/00/00/00/00/0
Västra Götaland8/0,4910/0,6217/1,0618/1,127/0,4312/0,7421/1,3125/1,5610/0,6215/0,9315/0,9311/0,68
Örebro2/0,700/00/00/00/00/00/00/00/02/0,700/00/0
Östergötland1/0,230/01/0,233/0,691/0,233/0,690/02/0,460/01/0,231/0,233/0,69
Totalt25/0,2621/0,2133/0,3436/0,3726/0,2750/0,5255/0,5772/0,7537/0,3861/0,6331/0,3225/0,26