Infektion med enterohemorragisk E. coli (EHEC) är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid misstänkt livsmedels- eller vattenburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen informeras, vid misstänkt djurkontakt görs anmälan även till länsveterinären. Infektion med enterohemorragisk E. coli är en smittspårningspliktig sjukdom.

Mellan åren 1997–2004 var bara fall med serotypen/gruppen O157 anmälningspliktiga. År 2004 uppdaterades smittskyddslagen och alla serogrupper av ehec blev anmälningspliktiga samt att det även gick att anmäla PCR-positiva fynd. På grund av detta går det inte att jämföra statistiken före och efter 2004.

Läs kvartalsrapport om ehec

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i utomlands.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge0/00/00/00/00/01/0,650/00/00/00/00/00/0
Dalarna0/00/00/00/00/00/00/02/0,721/0,360/00/00/0
Gotland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg0/00/01/0,361/0,360/00/02/0,723/1,080/04/1,441/0,363/1,08
Halland2/0,651/0,320/01/0,321/0,320/00/06/1,973/0,980/02/0,651/0,32
Jämtland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jönköping2/0,580/01/0,290/00/00/01/0,293/0,883/0,883/0,882/0,580/0
Kalmar0/02/0,850/01/0,422/0,850/03/1,281/0,422/0,852/0,850/00/0
Kronoberg0/00/00/00/01/0,530/00/00/00/01/0,530/00/0
Norrbotten0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,400/0
Skåne1/0,070/01/0,074/0,312/0,157/0,553/0,231/0,072/0,151/0,070/00/0
Stockholm2/0,092/0,092/0,095/0,233/0,140/02/0,093/0,142/0,095/0,231/0,040/0
Södermanland1/0,361/0,360/00/00/01/0,360/00/00/00/00/00/0
Uppsala0/00/01/0,290/00/00/01/0,292/0,581/0,290/00/00/0
Värmland0/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,360/00/0
Västerbotten0/01/0,380/00/00/01/0,380/00/03/1,151/0,380/00/0
Västernorrland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västmanland0/00/00/00/02/0,780/00/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland7/0,436/0,379/0,569/0,563/0,184/0,249/0,5611/0,687/0,435/0,318/0,497/0,43
Örebro0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Östergötland1/0,230/01/0,230/01/0,233/0,690/00/00/01/0,231/0,232/0,46
Totalt16/0,1613/0,1316/0,1621/0,2115/0,1517/0,1721/0,2132/0,3324/0,2524/0,2516/0,1613/0,13