Infektion med enterohemorragisk E. coli (EHEC) är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid misstänkt livsmedels- eller vattenburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen informeras, vid misstänkt djurkontakt görs anmälan även till länsveterinären. Infektion med enterohemorragisk E. coli är en smittspårningspliktig sjukdom.

Mellan åren 1997–2004 var bara fall med serotypen/gruppen O157 anmälningspliktiga. År 2004 uppdaterades smittskyddslagen och alla serogrupper av ehec blev anmälningspliktiga samt att det även gick att anmäla PCR-positiva fynd. På grund av detta går det inte att jämföra statistiken före och efter 2004.

Läs kvartalsrapport om ehec

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i Sverige.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge0/00/00/00/00/01/0,650/00/00/01/0,650/00/0
Dalarna0/02/0,720/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gotland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg0/00/00/01/0,360/02/0,723/1,086/2,161/0,365/1,802/0,721/0,36
Halland2/0,650/01/0,320/01/0,322/0,652/0,650/02/0,651/0,323/0,983/0,98
Jämtland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,79
Jönköping0/00/04/1,170/00/03/0,882/0,584/1,173/0,880/00/00/0
Kalmar1/0,420/00/00/00/02/0,850/02/0,851/0,427/2,990/00/0
Kronoberg0/00/00/00/02/1,072/1,071/0,530/00/02/1,070/00/0
Norrbotten0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Skåne1/0,071/0,072/0,152/0,153/0,238/0,637/0,554/0,310/05/0,391/0,072/0,15
Stockholm0/00/00/00/01/0,043/0,144/0,182/0,090/02/0,092/0,090/0
Södermanland0/00/00/00/00/00/00/01/0,360/01/0,360/00/0
Uppsala1/0,290/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Värmland0/00/00/00/00/00/01/0,360/01/0,361/0,360/00/0
Västerbotten1/0,380/00/00/00/00/00/05/1,922/0,760/00/00/0
Västernorrland0/00/00/00/00/01/0,411/0,410/00/00/00/00/0
Västmanland0/00/00/00/00/01/0,391/0,390/00/00/00/00/0
Västra Götaland1/0,064/0,248/0,499/0,564/0,248/0,4912/0,7414/0,873/0,1810/0,627/0,434/0,24
Örebro2/0,700/00/00/00/00/00/00/00/02/0,700/00/0
Östergötland0/00/00/03/0,690/00/00/02/0,460/00/00/01/0,23
Totalt9/0,097/0,0715/0,1515/0,1511/0,1133/0,3434/0,3540/0,4113/0,1337/0,3815/0,1512/0,12