Infektion med enterohemorragisk E. coli (EHEC) är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid misstänkt livsmedels- eller vattenburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen informeras, vid misstänkt djurkontakt görs anmälan även till länsveterinären. Infektion med enterohemorragisk E. coli är en smittspårningspliktig sjukdom.

Mellan åren 1997–2004 var bara fall med serotypen/gruppen O157 anmälningspliktiga. År 2004 uppdaterades smittskyddslagen och alla serogrupper av ehec blev anmälningspliktiga samt att det även gick att anmäla PCR-positiva fynd. På grund av detta går det inte att jämföra statistiken före och efter 2004.

Läs kvartalsrapport om ehec

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i utomlands.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge0/00/00/00/00/00/00/01/0,651/0,651/0,650/00/0
Dalarna0/00/00/00/00/01/0,360/00/00/00/00/00/0
Gotland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg1/0,350/00/00/00/02/0,711/0,351/0,350/00/00/00/0
Halland3/0,972/0,654/1,302/0,658/2,602/0,654/1,305/1,626/1,952/0,654/1,302/0,65
Jämtland1/0,790/00/00/00/01/0,790/00/00/00/00/00/0
Jönköping1/0,293/0,870/02/0,580/02/0,584/1,171/0,294/1,170/01/0,290/0
Kalmar1/0,420/00/02/0,850/00/00/00/01/0,421/0,422/0,850/0
Kronoberg0/00/01/0,532/1,060/00/00/01/0,530/00/00/00/0
Norrbotten0/00/00/01/0,400/00/00/00/00/00/00/00/0
Skåne1/0,071/0,071/0,071/0,070/04/0,316/0,476/0,473/0,230/02/0,150/0
Stockholm2/0,092/0,093/0,131/0,042/0,092/0,094/0,183/0,130/02/0,091/0,041/0,04
Södermanland0/00/01/0,361/0,360/00/00/01/0,360/01/0,360/00/0
Uppsala0/01/0,280/01/0,281/0,280/00/02/0,570/00/00/02/0,57
Värmland0/00/00/00/00/00/00/02/0,731/0,360/00/00/0
Västerbotten2/0,762/0,761/0,380/02/0,761/0,381/0,380/01/0,386/2,291/0,380/0
Västernorrland0/00/01/0,410/01/0,410/00/00/01/0,410/00/00/0
Västmanland0/00/00/00/00/00/00/01/0,380/00/00/00/0
Västra Götaland15/0,929/0,557/0,433/0,185/0,3010/0,6115/0,9218/1,1110/0,615/0,305/0,302/0,12
Örebro0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Östergötland0/00/02/0,451/0,221/0,220/00/03/0,681/0,223/0,681/0,220/0
Totalt27/0,2720/0,2021/0,2117/0,1720/0,2025/0,2535/0,3645/0,4629/0,3021/0,2117/0,177/0,07