Infektion med enterohemorragisk E. coli (EHEC) är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid misstänkt livsmedels- eller vattenburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen informeras, vid misstänkt djurkontakt görs anmälan även till länsveterinären. Infektion med enterohemorragisk E. coli är en smittspårningspliktig sjukdom.

Mellan åren 1997–2004 var bara fall med serotypen/gruppen O157 anmälningspliktiga. År 2004 uppdaterades smittskyddslagen och alla serogrupper av ehec blev anmälningspliktiga samt att det även gick att anmäla PCR-positiva fynd. På grund av detta går det inte att jämföra statistiken före och efter 2004.

Läs kvartalsrapport om ehec

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge0/01/0,640/00/00/01/0,640/00/00/02/1,290/00/0
Dalarna0/00/00/00/00/00/00/02/0,712/0,710/00/01/0,35
Gotland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg0/01/0,351/0,354/1,422/0,711/0,351/0,3510/3,573/1,071/0,350/03/1,07
Halland1/0,325/1,607/2,257/2,252/0,645/1,609/2,898/2,574/1,288/2,573/0,962/0,64
Jämtland0/00/00/00/00/00/00/04/3,150/00/00/00/0
Jönköping0/01/0,290/01/0,293/0,871/0,295/1,457/2,035/1,453/0,873/0,874/1,16
Kalmar0/00/04/1,695/2,126/2,542/0,845/2,126/2,541/0,424/1,692/0,842/0,84
Kronoberg0/00/00/00/00/01/0,520/00/01/0,520/00/00/0
Norrbotten0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,40
Skåne1/0,070/04/0,311/0,072/0,151/0,072/0,159/0,697/0,548/0,6212/0,933/0,23
Stockholm1/0,042/0,093/0,131/0,042/0,093/0,136/0,2711/0,502/0,093/0,133/0,132/0,09
Södermanland0/00/00/00/00/00/00/00/00/02/0,710/00/0
Uppsala0/00/00/00/01/0,280/01/0,281/0,283/0,850/03/0,850/0
Värmland0/00/00/00/02/0,720/00/02/0,722/0,720/00/00/0
Västerbotten0/01/0,380/01/0,381/0,381/0,382/0,761/0,383/1,141/0,381/0,380/0
Västernorrland0/00/01/0,410/00/00/01/0,410/00/00/00/00/0
Västmanland0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,380/00/00/0
Västra Götaland8/0,495/0,3010/0,6113/0,796/0,363/0,1821/1,2837/2,2621/1,2813/0,7910/0,613/0,18
Örebro0/00/00/00/00/03/1,040/01/0,340/00/00/00/0
Östergötland0/01/0,221/0,226/1,350/01/0,222/0,454/0,902/0,452/0,451/0,223/0,67
Totalt11/0,1117/0,1731/0,3139/0,4027/0,2723/0,2355/0,56103/1,0557/0,5847/0,4838/0,3824/0,24