Infektion med enterohemorragisk E. coli (EHEC) är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid misstänkt livsmedels- eller vattenburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen informeras, vid misstänkt djurkontakt görs anmälan även till länsveterinären. Infektion med enterohemorragisk E. coli är en smittspårningspliktig sjukdom.

Mellan åren 1997–2004 var bara fall med serotypen/gruppen O157 anmälningspliktiga. År 2004 uppdaterades smittskyddslagen och alla serogrupper av ehec blev anmälningspliktiga samt att det även gick att anmäla PCR-positiva fynd. På grund av detta går det inte att jämföra statistiken före och efter 2004.

Läs kvartalsrapport om ehec

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i utomlands.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,350/00/00/0
Gotland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg0/00/01/0,354/1,421/0,351/0,350/02/0,710/00/00/00/0
Halland1/0,324/1,285/1,603/0,961/0,320/01/0,323/0,962/0,643/0,961/0,322/0,64
Jämtland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jönköping0/00/00/00/00/00/00/01/0,290/01/0,291/0,291/0,29
Kalmar0/00/00/00/02/0,840/03/1,270/00/00/01/0,420/0
Kronoberg0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Norrbotten0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Skåne0/00/02/0,150/00/00/01/0,071/0,072/0,151/0,070/00/0
Stockholm0/02/0,093/0,131/0,040/00/02/0,094/0,180/01/0,042/0,091/0,04
Södermanland0/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,350/00/0
Uppsala0/00/00/00/01/0,280/01/0,280/00/00/00/00/0
Värmland0/00/00/00/00/00/00/02/0,721/0,360/00/00/0
Västerbotten0/01/0,380/01/0,381/0,380/00/00/00/00/00/00/0
Västernorrland0/00/01/0,410/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västmanland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland7/0,424/0,247/0,424/0,243/0,182/0,1212/0,7322/1,349/0,557/0,423/0,181/0,06
Örebro0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Östergötland0/01/0,220/04/0,900/01/0,221/0,221/0,220/02/0,451/0,221/0,22
Totalt8/0,0812/0,1219/0,1917/0,179/0,094/0,0421/0,2136/0,3615/0,1516/0,169/0,096/0,06