Infektion med enterohemorragisk E. coli (EHEC) är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid misstänkt livsmedels- eller vattenburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen informeras, vid misstänkt djurkontakt görs anmälan även till länsveterinären. Infektion med enterohemorragisk E. coli är en smittspårningspliktig sjukdom.

Mellan åren 1997–2004 var bara fall med serotypen/gruppen O157 anmälningspliktiga. År 2004 uppdaterades smittskyddslagen och alla serogrupper av ehec blev anmälningspliktiga samt att det även gick att anmäla PCR-positiva fynd. På grund av detta går det inte att jämföra statistiken före och efter 2004.

Läs kvartalsrapport om ehec

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i Sverige.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge0/01/0,640/00/00/01/0,640/00/00/01/0,640/00/0
Dalarna0/00/00/00/00/00/00/02/0,711/0,350/00/01/0,35
Gotland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg0/01/0,350/00/01/0,350/01/0,358/2,853/1,071/0,350/03/1,07
Halland0/01/0,322/0,644/1,281/0,325/1,608/2,575/1,602/0,645/1,602/0,640/0
Jämtland0/00/00/00/00/00/00/04/3,150/00/00/00/0
Jönköping0/00/00/01/0,293/0,871/0,291/0,295/1,455/1,452/0,581/0,292/0,58
Kalmar0/00/04/1,695/2,124/1,692/0,842/0,846/2,541/0,424/1,691/0,422/0,84
Kronoberg0/00/00/00/00/01/0,520/00/01/0,520/00/00/0
Norrbotten0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Skåne1/0,070/01/0,071/0,072/0,151/0,071/0,078/0,625/0,387/0,5412/0,933/0,23
Stockholm1/0,040/00/00/02/0,093/0,134/0,187/0,312/0,092/0,091/0,041/0,04
Södermanland0/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,350/00/0
Uppsala0/00/00/00/00/00/00/01/0,283/0,850/03/0,850/0
Värmland0/00/00/00/02/0,720/00/00/01/0,360/00/00/0
Västerbotten0/00/00/00/00/01/0,382/0,761/0,383/1,141/0,381/0,380/0
Västernorrland0/00/00/00/00/00/01/0,410/00/00/00/00/0
Västmanland0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,380/00/00/0
Västra Götaland1/0,061/0,063/0,189/0,553/0,181/0,069/0,5515/0,9112/0,736/0,367/0,422/0,12
Örebro0/00/00/00/00/03/1,040/01/0,340/00/00/00/0
Östergötland0/00/01/0,222/0,450/00/01/0,223/0,672/0,450/00/02/0,45
Totalt3/0,034/0,0411/0,1122/0,2218/0,1819/0,1930/0,3066/0,6742/0,4330/0,3028/0,2816/0,16